25 Haziran 2015 Haber Yayın Tarihi:

Yargıtaydan skandal karar

20150408_663404Adım soyadım Hasan Sancak’tır. Samsunlu Halk Şairi, Reklâm Yazarı, Eğitimci, Gazeteciyim. 59 yaşındayım. Aslen Trabzon’un Köprübaşı ilçesindenim. Bize burada Hacı Dedeoğlu, Sancak’lar derler. İhbar ve şikâyet yazıma başlamadan önce ilk söyleyeceğim söz şudur.
ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ, YARGITAY 11. (ON BİRİNCİ) HUKUK DAİRESİ BAŞKAN VE ÜYELERİNİN ONADIĞI SKANDAL BİLİRKİŞİ RAPORUNA EL KOYMALIDIR.
Benim 3 tanesi çıkan elli şiir kitabım, 50 tanesi noter onaylı 1500 senaryom vardır. 1 Aralık 2000’de, 44 yaşında, Noter Onaylı ‘Rüya’ Senaryosu’ nu notere onaylatan dünyadaki ilk ve tek kişiyim. Noter Onaylı ‘Rüya’ Senaryomu Coca Cola 5, Tombi Sofix Şeker 7, Vestel XXL 10 sene sonra, bir ısıtıcı senaryomu Vestel tekrar 3 sene sonra aynen kopyalamıştır. Toplam 4 senaryom 7 şirket tarafından kopyalanmıştır. Noter Onaylı ‘Rüya’ Senaryomu kopyalayan Coca Cola’yı Samsun’da 2006 yılında mahkemeye verişim, 01.01.2015 senesinde 9. senesine girmiştir. Şu anda 22.08.2013 yılı itibarıyla Anayasa Mahkemesine bireysel müracaat hakkımı kullandım. Verilecek karar aleyhimde olursa, Türkiye’de iç hukuk tamamlanmış olacaktır. Bundan sonra da AİHM’ e müracaat yapacağım. Bu dava en son Mahkeme-i Kübra’ da en başta ilgilenmeyen yetkililerin ve imza sahiplerinin olduğu yerde tekrar görülecektir. Türkiye ve dünyada ilk defa çakma, düzmece, çelişkilerle ve skandallarla dolu olan kapkara bir bilirkişi raporu, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkan ve Üyeleri tarafından onanmıştır. Bilirkişiler tarafından yazılan, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkan ve Üyeleri tarafından usul ve yasaya uygun olduğu onanan dokuz sayfalık bilirkişi raporunun çakma, düzmece, çelişkilerle ve skandallarla dolu kapkara bir bilirkişi raporu olduğunu ispat edemezsem, şerefim üzerine yazıyorum. Kamuoyundan özür dileyeceğim. Aynı durumda bilirkişileri ve Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkan ve üyelerini de imzalarına sahip çıkmaya davet ediyorum. Kendilerine güveniyorsalar, sorduğum sorularıma cevap versinler. Cevap verme cesaretleri yoksa özür dilemelerini bekliyorum. Yargıtay 11. (On Birinci) Hukuk Dairesi Başkan ve Üyeleri, skandal bilirkişi raporunun usul ve yasaya uygun bir şekilde yazıldığını noktasına virgülüne kadar onamıştır. Bu ilamlar, Coca Cola’ yı aklamak, bu işten kurtarmak için yazılmıştır. Adalet Bakanlığı, basında çıkan ve cevapları bilirkişiler ve Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkan ve üyeleri tarafından bir türlü verilemeyen haberleri ihbar kabul etmeli, muhakkak dikkate almalı ve bakanlık müfettişlerini görevlendirmelidirler. Yazımda bilirkişi raporunda en önemli skandallar ve Yargıtay kararı üzerinde durdum. Bu davadaki konu bilirkişi raporunun objektif ve tarafsız bir şekilde yazılıp yazılmadığı ile ilgilidir. Yargıtay üyeleri ve bilirkişiler skandal raporda sorduğum en önemli sorularıma ne yazık ki cevap verememektedirler. Adaleti katledenlerin ve mahvedenlerin en ağır bir şekilde cezalandırılmalarını istiyorum.

Üç kişiden oluşan, mukayese yaptıklarını iddia eden bilirkişiler ile beş kişiden oluşan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkan ve Üyeleri, Noter Onaylı ‘Rüya’ Senaryomu Coca Cola’ nın neyi ile karşılaştırılmıştır sorusunun cevabını veremiyorlar? Bilirkişiler, iki rüya senaryosunu mukayese yapmadıkları halde karşılaştırma yapmışlar gibi rapor hazırlamışlardır. Mukayese olabilmesi için dosyada hem benim Noter Onaylı ‘Rüya’ Senaryosunun yazılı metni, hem de Coca Cola Rüya Reklâm Filminin görüntüsü ‘Muhakkak’ olması gerekirdi. Dosyada sadece Noter Onaylı ‘Rüya’ Senaryosunun yazılı metni vardır. Coca Cola avukatları mahkemeye dolu diye boş CD verdikleri için bilirkişiler Coca Cola Rüya Reklâm Filminin görüntüsünü seyretmemişlerdir. Bu çok büyük bir skandaldır. Filmin görüntüsünü seyretmeyen bilirkişiler bu sefer de Coca Cola Rüya Reklâm Filminin renkli resim karelerine bakmışlar, Coca Cola avukatlarının yaptığı mukayeseleri noktasına virgülüne kadar kabul etmişler ve bu mukayeselere göre benim aleyhime karar vermişlerdir. Yargıtay’da bilirkişilerin Coca Cola avukatlarının mukayeselerini kabul ederek, bu mukayeselere göre benim aleyhime karar verilmesinin usul ve yasaya uygun olduğunu onamıştır. Dosyada filmin görüntüsü bulunmamaktadır. Renkli resim karelerine bakarak yapılan mukayeseler de bilirkişilerin ve Yargıtay üyelerinin de onadığı Coca Cola avukatlarına aittir. Dokuz sayfalık raporda başka mukayeseler yoktur. Bilirkişilerin Coca Cola Rüya Reklâm Filminin renkli resim karelerine bakarak, Coca Cola avukatlarının mukayeselerini kabul ederek, bu mukayeselere göre rapor hazırlayarak, benim aleyhime karar vermeleri ve Yargıtay üyelerinin de usul ve yasaya uygun olduğunu onadığı kararı da skandalların en büyüğüdür. Bu skandalların farkında olmayanlar hak, hukuk ve adaletten bahsedemezler. Bu kararla Türk adaleti çok büyük bir yara almıştır.

AŞAĞIDAKİ BİLİRKİŞİ RAPORUNDA BİLGİNİZE SUNDUĞUM BÖLÜMLERDEKİ TEZATLIKLARI LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ. KONUYU ANLAMAK İSTEYENLER, KARŞILAŞTIRMA YAPABİLİRLER. YARGITAY’IN VERDİĞİ BU SKANDAL KARAR, TARİHE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇECEKTİR.

Bilirkişi raporunun dosya ve numaraları ile karşılaştırınız. Yazdıklarımın doğru olduğu görülecektir.

Bilirkişi Heyeti Raporu:
Talimat No:2010/56
Dosya Esas No:2009/314
Dava Tarihi:17.04.2006

COCA COLA AVUKATLARININ GÖRÜŞÜ:

Sayfa 1–2. Savunma:
Davalı vekili 15.12.2009 tarihli esasa cevaplarında ve diğer beyanlarında özetle, Davacı tarafın hak sahibi olduğunu iddia ettiği metin (veya görüntüsü içeriği) ile dava konusu reklâm filmi metni (reklam senaryosu) arasında herhangi bir benzerlik ya da iktibas yaratacak bir durum bulunmadığını, bu husususun 15.12.2009 tarihli dilekçeleri ekinde sunulan ve reklâm filmi içeriğini konu alan CD incelendiğinde de açıkça görüleceğini…

BİLİRKİŞİLERİN GÖRÜŞÜ:
SAYFA 4: 4. Davalı tarafça sunulan deliller tetkik edilmekle;

Davalı vekilinin 15.11.2009 tarihli cevap dilekçesinde,04.03.2005–17.04.2005 tarihleri arasında yayınlandığı belirtilerek, sunulan davaya konu reklâm CD’sinin içinde kayıtlı herhangi bir dosya bulunmadığı CD’nin boş olduğu) görülmüştür.

İŞTE COCA COLA AVUKATLARINA AİT MUKAYESELERİ, BİLİRKİŞİLERİN ONADIĞI RAPORDAKİ BÖLÜM! ..

SAYFA 4:
Davalı vekilinin 15.11.2009 tarihli cevap dilekçesinde yer verdiği mukayeseli senaryo metinleri aşağıda verilmiş olup: resimli senaryo dosyasındaki ‘GÖRÜNTÜLERİN’ bu anlatımları teyit ettiği gözlenmiş…
Davalı vekilinin 15.11.2009 tarihli cevap dilekçesinde yer verdiği mukayeseli senaryo metinleri aşağıdaki şekildedir.
Dava konusu reklâm filmi içeriği

SAYFA 4: 1.Bölüm:
İki genç birlikte kanepede otururlar iken, gençlerden biri mutfağa gidip buzdolabının kapağını açar. Buzdolabında sadece 1 adet COCA COLA şişesi görür. Bu esnada kanepede uyumakta olan diğer genç rüya görmeye başlar.

SAYFA 4: 2.Bölüm:
Rüya görmeye başlayan genç rüyasında sokağa çıkar ve bir markete girer. MARKET SAHİBİNE COCA COLA OLUP OLMADIĞINI SORAR, MARKET SAHİBİ GENCE, COCA- COLA’NIN OLMADIĞINI VE DÜNYADA SADECE 1 ADET KALDIĞINI SÖYLER.

SAYFA 4: 2.Bölüm:
Rüya görmeye başlayan genç rüyasında sokağa çıkar ve bir markete girer. MARKET SAHİBİNE COCA COLA OLUP OLMADIĞINI SORAR, MARKET SAHİBİ GENCE, COCA- COLA’NIN OLMADIĞINI VE DÜNYADA SADECE 1 ADET KALDIĞINI SÖYLER.
YARGITAY’IN SKANDAL BİLİRKİŞİ RAPORUNU ONAMASINI İHBAR EDİYORUM! ..
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ’NİN SKANDAL KARAR İLAMININ EN ÖNEMLİ BÖLÜMÜ:

T.C.
Yargıtay
11.Hukuk Dairesi
ESAS NO:2011/15946
KARAR NO:2013/638
YARGITAY İLAMI
MAHKEMESİ: SAMSUN 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ:28./04/2011
NUMARASI:2009/314-2011/149
DAVACI:HASAN SANCAK
DAVALI:COCA COLA İÇECEK A.Ş
VEKİLİ:AV. FATMA BİNNUR KORTUN

LÜTFEN AŞAĞIDAKİ BÖLÜMLRİ ÇOK DİKKATLİ OKUYUNUZ! ..

‘…Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacıya ait noter onaylı metnin eser vasfına haiz olduğu, davacının eser sahibi sıfatı bulunduğu, ancak dava konusu reklâm filmi senaryosunun davacı eseri ile aynı veya benzer nitelikte olmadığı, bu nedenle davacının mali haklarına tecavüzün bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Kararı, davacı temyiz etmiştir.

…DAVA DOSYASI İÇERİSİNDEKİ BİLGİ VE BELGELERE, MAHKEME KARARININ GEREKÇESİNDE DAYANILAN DELİLLERİN TARTIŞILIP, DEĞERLENDİRİLMESİNDE USUL VE YASAYA AYKIRI BİR YÖN BULUNMAMASINA GÖRE, DAVACI VEKİLİNİN TÜM TEMYİZ İTİRAZLARI YERİNDE DEĞİLDİR.’

SONUÇ: YUKARIDA AÇIKLANAN NEDENLERDEN DOLAYI, DAVACI VEKİLİNİN BÜTÜN TEMYİZ İTİRAZLARININ REDDİYLE USUL VE KANUNA UYGUN BULUNAN HÜKMÜN ONANMASINA, AŞAĞIDA YAZILI BAKİYE 05,90 TL TEMYİZ İLAM HARCININ TEMYİZ EDENDEN ALINMASINA,14.01.2013 TARİHİNDE OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.’

Coca Cola avukatlarının görüşünden başlayarak yazdığım ve bilginize sunduğum yukarıdaki bilirkişi raporundaki yazılanlar ve Yargıtay kararı başka bir söze gerek bırakmamaktadır. Coca Cola avukatları mahkemeye içinde dolu bir görüntü olan bir CD verdiklerini yazmaktadırlar. Biz, iki rüya senaryosunu mukayese yaptık diyen bilirkişiler ise, Coca Cola avukatlarının mahkemeye dolu diye verdikleri CD nin içinin boş olduğunu onamışlardır. Kendi raporları ile bilirkişilerin Coca Cola Rüya Reklâm Filminin görüntüsünü seyretmediklerini, görüntünün dosyada olmadığı, Coca Cola Rüya Reklâm Filminin renkli resim karelerine bakarak, Coca Cola avukatlarının yaptığı mukayeseleri noktasına virgülüne kadar kabul ettikleri ortaya çıkmıştır. Bilirkişiler, Coca Cola Rüya Reklâm Filminin renkli resim karelerine baktıklarında, buradaki kareleri ‘GÖRÜNTÜ’ olarak görmüşlerdir. Cansız resim karelerinde görüntülerin olamayacağını bilecek kadar bilgi sahibi olmayanlar da gerçek bilirkişi olamazlar. Ayrıca Coca Cola Rüya Reklâm Filminin mukayeseli senaryo metinlerinde anlatılan bölümler vardır. Burada geçen konuşma cümleleri, büyük harflerle yukarıda dikkatinize sunulmuştur. Bilirkişiler, Coca Cola Rüya Reklâm Filminin renkli resim karelerine bakmışlardır. Konuşma cümleleri, Coca Cola Rüya Reklâm Filminin görüntüsünü seyretmeden, renkli resim karelerine bakarak, anlaşılması da mümkün değildir. BİLİRKİŞİLERİN
FİLMİN GÖRÜNTÜSÜNÜ SEYRETMEDEN KONUŞMA CÜMLELERİNİ ONAMALARI, BU RAPORU COCA COLA AVUKATLARI İLE BİRLİKTE HAZIRLADIKLARININ EN BÜYÜK BİR İSPATIDIR.

Yargıtay üyelerinin aleyhime vermiş olduğu kararı, skandalların en büyüğüdür. Yukarıda Yargıtay üyelerinin vermiş olduğu kararında sözde bilirkişiler ne söylemişseler, Yargıtay üyeleri de aynısını rapor etmektedirler. Yargıtay11.Hukuk Dairesi Başkan ve Üyelerinin çakma bilirkişi raporunun usul ve yasaya uygun olduğunu onamaları, dünya ve Türkiye tarihinde ilk ve tek skandaldır. Bilirkişilerin Coca Cola avukatlarının mukayeselerine göre rapor yazarak benim aleyhime karar vermelerinin neresi usul ve yasaya uygun olduğunun cevabını Yargıtay üyelerinin vermeleri gerekir. Yazıklar olsun! Yargıtay üyeleri, bilirkişilerin yazdığının aynısını kopya çekerek, benim aleyhime karar vermişlerdir. Ben, Yargıtay üyeleri tarafından da onanan bilirkişi raporundaki çelişkilere ve tezatlara karşı Yargıtay’a itiraz yazısı yazdım. Yazdıklarıma cevap verilmesini istedim. En yüksek makam, bilirkişi raporunu en ince noktasına kadar incelemesi gerekirdi. Bu yapılmamıştır. Skandal rapor yazan bilirkişiler temize çıkmış, suçlu duruma ben getirilmiş oldum. Bunu kabul etmem mümkün değildir. Aykırılık yoksa temyiz itirazlarım yerinde değilse, niçin sorduğum soruların bir kelimesine bile cevap verememişlerdir? Yargıtay üyeleri, bunun nasıl farkında olmazlar? Bilirkişi raporunda bilginize sunduğum çelişkiler ve tezatları yıllarca hak, hukuk, adaleti savunan Yargıtay üyeleri görmüyorsalar, farkında değilseler, görevlerini yerine getirmemiş demektir. Yargıtay üyelerini tarih affetmeyecektir. Bilgi ve belgeler incelenmediği halde nasıl inceledik denebilir? Bilirkişilerin ve Yargıtay üyelerinin, Coca Cola avukatlarının yapmış olduğu mukayeselere göre raporu onamaları, yüz yıllar sonra da tarihe kara bir leke olarak geçecektir.
Saygılarımla.

COCA COLA RÜYA REKLÂM FİLMİ:
http://www.youtube.com/watch? v=A39QkWifqkw
ilişim çalışmıyorsa, İnternet tarayıcınızın adres çubuğuna kopyalayınız! ..
Dünyadaki İlk ve tek Gerçek ‘Rüya’ Gıda Işınlama Reklamı Bana Aittir! ..
Dünya ve Türkiye’de En Çok Reklâm Senaryosu Kopyalanan Kişiyim.
NOTER ONAYLI ‘RÜYA’ MI COCA COLA 5 TOMBİ SOFİX ŞEKER 7, VESTEL XXL 10 SENE SONRA KOPYALAMIŞTIR.

NOTER ONAYLI ‘RÜYA’
GERÇEK ‘RÜYA’ GIDA IŞINLAMA SENARYOSU
ÂLEMDE İLK VE TEK
DÜNYADA EŞİ VE BENZERİ YOK

LÜTFEN ÖNEMLİ NOT BÖLÜMÜNDE YAZDIKLARIMA DİKKAT EDİNİZ! ..

ÖNEMLİ NOT:
AŞAĞIDA ANLATILAN RÜYA YAZISI HİÇBİR BİLGİSAYAR-İNTERNET-BUZDOLABI-SÜPER MARKET VB. ŞİRKETİ TARAFINDAN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ SAHİBİNDEN İZİN ALINMADAN TELEVİZYON, RADYODA… REKLÂM HÂLİNE GETİRİLEREK SESLENDİRİLEMEZ, OYNANAMAZ, OYNATILAMAZ VE YAYINLANAMAZ.
BU YAZININ TAMAMI ALAÇAMLI HALK ŞAİRİ REKLÂM YAZARI EĞITİMCİ-GAZETECİ HASAN SANCAK’A AİTTİR.

DÜZENLEME ŞEKLİNDE İFADE TESBİT TUTANAĞI

İki bin yılı Aralık ayının birinci günüdür. 1.12.2000 Aşağıda mühür ve imzası bulunan, ben Bafra 2. Noterliği NİLGÜN KURT Çakırmahmut İş hanı Kat:1 Bafra adresindeki dairemde görev yaparken, yanıma gelen ve gösterdiği Alaçam nüfusundan YENİLEME nedeni ile verilen 22.08.1989 gün ve V01-985727 numaralı fotoğraflı nüfus cüzdanı kimliğine göre Samsun ili Alaçam ilçesi Yeni cami Mah. Nüfusunda 008,5 cilt 16 sayfa 290-7 kütükte kayıtlı olup, baba isminin Yakup, anne isminin Emine olduğu ve 1956 tarihinde doğduğu anlaşılan ve hâlen Yeni cami Mah Alaçam adresinde oturduğunu ve okuryazar olduğunu söyleyen HASAN SANCAK Düzenleme şeklinde bir ifade TESBİT TUTANAĞI tanzimini istedi. Kendisini yukarıda yazılı hüviyet ile tanıdığım gibi, bu işi yapma yeteneğinin bulunduğunu ve okuryazar olduğunu gördüm. Bunun üzerine şu suretle söze başladı.

‘RÜYA’MDA GÖRDÜĞÜM DÜŞ

KONU: ‘Rüya’mda karnımın zil çaldığını fark ederek uyandım. Saat gece 03.00’dı. Yataktan kalkarak, mutfağa gittim. Buzdolabının kapağını açtım. İçerisinde yiyecek aradım. Ne yazık ki buzdolabında ve evde yiyecek namına hiçbir şeyin olmadığını gördüm. Açlıktan ayakta duracak dermanım kalmamıştı. Su ile karın doyurulmaz diyordum. Birden aklıma misafir odasındaki bilgisayarım geldi. Hemen misafir odasına koştum. Bilgisayarımı açtım. Bilgisayar faresini elime alarak, İnternet’e geçtim. Büyük bir market aramaya başladım. Uzun uğraşlardan sonra karşıma İnternet’te büyük bir süper market çıktı. Reyonlarda ne yoktu ki… Tavuk, peynir, zeytin, sucuk, pastırma… Canımın çektiği hangi yiyecekler varsa, farenin imlecini o yiyeceklerin üzerine teker teker getirerek, bir bir tıkladım. Her tıkladığım yiyecek benim buzdolabına üstten dolmaya başladı. Buzdolabını süper marketten ağzına kadar doldurdum. Sevincimden havalara zıplıyordum. Kendi kendime bolluk ne güzel şey diyordum. Birden aklıma bu yiyeceklerin parasını vermediğim geldi. Doldurduğum o yiyeceklerin hesabını yapmaya başladım. Ortaya çıkan toplam rakamın maaşımı kat kat aştığını gördüm Hanımın seslenmesiyle tatlı düşten uyandığım zaman durmadan elimin ağzıma gittiğini, sanki o yiyecekleri yiyor gibi bir hâl aldığını gördüm… Yazılan bu tutanak okunması için kendisine verildi. Okudu. Yazılanların hakiki arzuları olduğunun bildirilmesi üzerine altı tarafımızdan imzalandı ve
mühürlendi.
1 ARALIK 2000
İki bin yılı Aralık ayının birinci günü
T.C.
BAFRA İKİNCİ NOTERİ
NİLGÜN KURT
RESMİ MÜHÜR VE İMZA
ASLININ AYNIDIR
NO:1 6 8 6 2
1 ARALIK 2000
NOTER ONAYLI ‘RÜYA’ VE COCA COLA RÜYA REKLÂMININ EN ÖNEMLİ ORTAK ÖZELLİKLERİ:
Coca Cola, Noter Onaylı ‘Rüya’mı beş sene sonra kopyalamıştır.
Noter Onaylı ‘Rüya’nın konusu bir ‘Rüya’dır.
Coca Cola Reklâm Filminin konusu da bir ‘Rüya’dır.
Noter Onaylı ‘Rüya’da açlık ihtiyacı vardır.
Coca Cola Rüya Reklâmında da susuzluk ihtiyacı vardır.
Noter Onaylı ‘Rüya’da açlık ihtiyacı olan benim.
Coca Cola Rüya Reklâmında da susuzluk ihtiyacı olan kişi, rüya görendir.
Noter Onaylı ‘Rüya’da ben rüyasında yiyecek arayan dünyadaki ilk ve tek kişiyim.
Coca Cola Rüya Reklâmında da rüyasında içecek arayan kişi, dünyadaki ilk ve tek kişidir.
Noter Onaylı ‘Rüya’da bilinmeyen, bulunamayan, ortada olmayan yiyecek maddesine rüyada ulaşma anlatılmaktadır.
Coca Cola Rüya Reklâmı’nda da aynen rüyada içecek maddesine ulaşma tekrar edilmektedir.
Ben, yiyecek bulmak için bulunduğum yerden kalkıyorum. Yürüyorum. Mutfağa gidiyorum. Buzdolabının kapağını açarak, içinde yiyecek arıyorum.
Coca Cola Rüya Reklâmında da içecek bulmak için aynı hareketler tekrar edilerek, arama yapılmakta ve mutfağa
gidilerek, buzdolabının içinde içecek aranmaktadır.
Noter Onaylı ‘Rüya’da yiyecek bulmak için ben rüyada İnternet üzerinden market arıyorum.
Coca Cola Rüya Reklâmında da rüya gören mutfaktan dışarı çıkar. Yürüyerek, cadde ve sokaklarda içecek bulmak için market aramaktadır.
Noter Onaylı ‘Rüya’da yiyecek bulmak için verilen mücadeleden sonra ‘Rüya’dan uyanmaktayım.
Coca Cola Rüya Reklâmında da rüyadan uyanma tekrar edilmektedir.
REKLAM YAZARI ŞŞAİR HASAN SANCAKIN WEB TV VİDEO SİTELERİ

http://alacamhabermerkezi.web.tv/
http://alacamhabertv.web.tv/video/
http://alacamvideoseyret.web.tv/
http://bafravideoseyret.web.tv/
http://enilgincvideo.web.tv/
http://yakakentguncelvideo.web.tv/
http://yakakentvideoseyret.web.tv/

HASAN SANCAK
SAMSUNLU HALK ŞAİRİ
REKLÂM YAZARI
EĞİTİMCİ-GAZETECİ)
0505-395 81 87
ogretmen_hasansancak@mynet.com
Yeni Cami Mah. Bafra Cad.4.Sok No 11
55800-ALAÇAM-SAMSUN

Hasan Sancak

Düşünceni söyle, yorum yaz...