25 Eylül 2012 Haber Yayın Tarihi:

SGK denetmen alacak

üzere, taşra teşkilatlarına 300 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alacak.
Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan ilana göre SGK, sosyal güvenlik denetmeni yetiştirmek üzere, taşra teşkilatlarında 300 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı istihdam edecek.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddesinde belirtilen genel şartları taşıması istenen adayların, en az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması gerekiyor.
Sınav, adayların sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi ve bir konuyu kavrayıp özetleme ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati temsil kabiliyeti davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, öz güveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı değerlendirilmek suretiyle sözlü olarak yapılacak.
Sınav, adayların Kamu maliyesi, İktisat, Hukuk, Muhasebe alanlarına ilişkin bilgi düzeyi ve bir konuyu kavrayıp özetleme ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati temsil kabiliyeti davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, öz güveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı değerlendirilmek suretiyle sözlü olarak yapılacaktır.

Düşünceni söyle, yorum yaz...