1 Eylül 2021 Haber Yayın Tarihi:

“STANDART VE ADALETİN OLMADIĞI YERDE DÜZEN OLMAZ, OLAMAZ…”

DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, son zamanlarda görmekteyiz ki, iktidar partisi ve onun ortağının temsilcileri her yerde pozitif ayrımcılığa tabi tutulmaktadır. 

Oysaki sonuç odaklı sürdürülebilir bir siyaset için kurumsallık ve standartlaşma şarttır dedi.

DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu , siyasette gerekli aksiyonları alıp, kabul gören anlayışlara bağlı olarak güçlü ve sürdürülebilir standartlar oluşturmamız gerekiyor dedi ve ekledi;

Günümüzde CUMHURBAŞKANLIĞI YÖNETİM Sistemiyle toplumsal hayat arasında bir gerilim yaşanıyorsa, bunun nedeninin *Denge ve Denetim mekanizmasının * işlemediği, yok edildiği bir yönetim tutumunun olmasıdır.

Toplumsal ve siyasal düzeyde farklılıklarla birlikte yaşamanın ön şartı, hak eksenli bir hukuk düzeninin kurulmasıyla, temel hak ve özgürlüklerin korunduğu adaletli ve çoğulcu bir düzeni zorunlu kılmaktadır.

Demokratik kuralların yaşandığı toplumlarda ÖTEKİ olmaz. Siyaset kurumu buna müsaade etmemelidir.

Farklılıklara tahammül etmek bir lütuf değildir.

Birlikte yaşamak kurallarına bağlılık, göstermelik değil sahici olmalıdır.

Birlikte yaşama prensibi, farklı fikirlere tahammül, sorunları şiddet veya yaptırımla değil, siyaset ve tartışmayla çözülebileceği gibi STANDARTLAR olmalıdır…

Siyaset Kurumu ve biz siyasetçiler öyle bir duruş sergilemeli ki, toplumda birlikte yaşadığı vatandaşının hiç bir farklılığına karışmadan, herkese eşit mesafede durmalıdır. Aynı şeklide hukuk önünde de herkes eşit olmalıdır. Vatandaş her bakımdan eşit olduğunu hissetmelidir.

Ancak mevcut siyasi iktidarda baş gösteren güç zehirlemesinin sonuçları; 

Ortak aklın kaybolması, İstişarenin ve eleştirel düşüncenin yok olması, Ortak hayallerin tükenmesi, güven ve adalet duygusunun zedelenmesi, ehliyet ve liyakatin gözardı edilmesi, nepotizm(akraba kayırmacılığı), başlangıçta ortaya konulan ortak ideal, ilke ve prensiplerin ortadan kalkması olarak ortaya çıkmıştır. 

Vargeloğlu, biz Türkiye’deki alışılagelmiş siyaseti değiştirmek için kurulmuş partiyiz. Biz ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağını düşündüğümüz gözlemlerimizi paylaşmak ve bu gözlemlerimizi muhataplarına iletmekle sorumluyuz dedi.

Düşünceni söyle, yorum yaz...