7 Temmuz 2021 Haber Yayın Tarihi:

Tüketici enflasyonu son 2 yılın zirvesine çıkmıştır…

      Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran 2021 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini yayımlamıştır. Yayımlanan verilere göre, enflasyon haziran ayında aylık yüzde 1.94 arttı, yıllık artış ise 17.53 oldu. Bu veriler ile tüketici enflasyonu son 2 yılın zirvesine çıkmıştır…

       ENAG (Enflasyon Araştırma grubu) verilerine göre de tüketici fiyat endeksi Haziran ayında % 3,28 oranında  artmıştır.Son altı aylık enflasyon oranı %19,16 olarak gerçekleşmiştir.

       Ortada iki farklı rakam mevcuttur.Lakin tüm kamu çalışanı memurlar ve tüm emekliler TÜİK verilerine göre temmuz  ayında % 3 maaş zammı,%5,45 de enflasyon farkı alacaklardır.Toplamı % 8,45 olacaktır.

        2021 yılı için öngörülen maaş zammı % 3+3 olarak planlanmış, bu rakam oluşan enflasyon karşısında ilk üç ayda erimiş,sabit ve düşük gelirli vatandaşı hayat pahalılığı karşısında ezilmeye mecbur bırakmıştır.Vatandaş zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için,hayatın doğal akışında ihtiyacı olan diğer gereksinimlerinden ödün vermiştir ve bu gidişle de vermeye devam edecektir.% 3+3 lük maaş zammına imza atan yetkili sendika yöneticileri geçim sıkıntısı çeken,ve artan hayat pahalılığı karşısında ezilen vatandaşa karşı büyük bir vebal altında kalmıştır.

        Çarşı ve pazardaki her türlü ürünün fiyatları,yukarıda yazdığım rakamlardan daha yüksek seyretmektedir.Alınan ve ya alındığı ifade edilen her türlü ekonomik önlemin bir amacı ve sonucu ortada yoktur.

         Haziran ayında fiyatı en çok aratan ürünlerin başında yine gıda fiyatları, ev eşyaları ve ulaşım giderleri başı çekmektedir. Bilindiği gibi, beslenmek tüm canlılar için birincil ve mutlaka karşılanması gereken bir ihtiyaçtır. Bu fiyat artışları karşısında bırakın porsiyon küçültmeyi, tencerelerde küçülecektir. Tencerelerde pişen yemekler de yetersiz hale gelecektir.Liste yaparak alış verişe çıkmak, hayat pahalılığına çare olmayacaktır.

         Artan döviz fiyatlarının enflasyona etkisi ve yap boz tahtasına dönen ekonomi kararları,iç ve dış yatırımcı üzerinde tedirginlik oluşturmakta,ekonominin üzerinde samimi düşünceleri,karamsar bir havaya çevirmektedir. Bu döngü devam ettiği sürece enflasyon önümüzdeki aylarda da yükselmeye devam edecek, yine fatura,sabit ve dar gelirli üzerinde kalacaktır. Bütçedeki açıklar ve ödenmesi muhtemel emekli ikramiyeleri,elektrik,doğal gaz ve akaryakıt zamları ile ne kadar finanse edilebilir?

         Yeni dönemde iktidar  ve memur sendikaları vatandaşın satın alma gücünü ve refah seviyesini yükseltecek, gerçekçi toplu görüşme ve sözleşme yapmalıdır.

         Yılbaşında belirlenen 2825 TL. olarak belirlenen asgari ücret de maalesef, artan hayat pahalılığı karşısında satın alma gücünü kaybetmiştir.Asgari ücretli de sahipsiz bırakılmıştır.Asgari ücretinde mutlak artırılması mecburiyeti elzemdir.

          Son olarak geçtiğimiz hafta sonunda yapılan üniversite sınavları ile ilgili gençlerden sınav sorularına dair eleştiriler mevcuttur. Matematik testinde sorular pragraflar şeklinde uzun bir metin halinde olduğu için,okuma süresi,kavrama bilinci ve soru için verilen sürenin denk ve yeterli olmadığı en büyük eleştiri konusudur.

          Pandemi sebebiyle verilen uzaktan eğitimin, hangi öğrenciye ne kadar ulaştığı, hangi öğrenci gruplarının uzak eğitimden ne kadar yarar gördüğü de meçhuldür. Sınav soruları bu hususlar dikkate alınarak hazırlanmalıydı. Pandemi sürecinin dezavantajları dikkate alınmadan,olağandan daha zorluk seviyesinde hazırlanan sınav soruları öğrencilere psikolojik olumsuz etki yapmış,moral bozukluğu ve oluşan tedirginlik sebebiyle de yapabilecekleri diğer soruları da yapamayacak bir psikolojiye sevk etmiştir.MEB-EBA sitesinden yayınlanan sınava yönelik örnek soru ve testleri ile,ÖSYM nin sınav soruları arasında farkın MEB ve YÖK/ÖSYM arasında işbirliği var mı?Yok mu?sorusunu sormayı gerektirmektedir.

          Gençler uzun bir süreç ve emekle sınava hazırlanırken, sarf edilen emek, harcanan maddiyat ve dökülen göz nuru dikkate alınmalıdır.

           Unutulmamalıdır ki; Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesi ile ‘’Bütün ümidimiz gençliktedir.’’             Ne mutlu Türk’üm diyene’ Saygı ve hürmetle…

Düşünceni söyle, yorum yaz...