9 Ekim 2019 Haber Yayın Tarihi:

Hastanede sağlık dışında yasa dışı her şeyi yapmışlar

Haber- Fotoğraf

Cuma Şahin/ Çorum

İlçe Entegre Devlet Hastanelerinde nöbet tutma ve nöbet yazılımları skandal boyutunu aştı, hezeyana doğru yol almaya devam ediyor ama hiçbir yetkilinin dikkatini çekmiyor.

Çorum Dodurga İlçe Entegre Devlet Hastanesinde yıllardır kronik hale gelen başı boşlukluk beraberinde yolsuzlukları, haksız kazanç elde etmeleri, evrakta sahte imza atmayı (yetkililerin imzalarını) kullanmayı, kayırmacılığı da beraberinde getirmiş.

 Yapılan araştırmalar sonucu, bir önceki başhekim olan Dr.Özge Arslan’nın döneminde yapılmaya başlanan yanlış ve haksız uygulama, mevcut Baş Hekim Dr. Recep Göksu zamanında da işlemeye devam etmiş.

Elde edilen verilerin incelendiğinde ise bu kadarına da pes dedirten işlemlerle karşılaşılması ülkede sağlığın acınacak hal aldığı gözlerden kaçmıyor.

Nöbet çizelgelerinde rakamlara bakıldığında Sorumlu Hemşire görevini yapan Seda Ç. ‘nin hiçbir ayı nöbetsiz geçirmediği görülürken, Baş Hekimin ise bazı aylarda hiçbir hafta sonu hastaneden ayrılmadığı görülüyor.

 Aylarca 24 saat üzerinden kendisine ve sorumlu hemşire S. Ç ‘ye, bazı ATT ve sağlık çalışanlarına, 24+8,24+16,24+24+24, aylarca nöbet yazılarak haksız kazanç elde edilirken bazı sağlık personellerine ise üvey evlat muamelesi gösterilerek bir nevi kayırma suçu işlenmiş.

Oysa 6283 sayılı Hemşirelik kanununun b4 maddesi göre, ‘’ hastane idare işleyişinden sorumlu hemşire olarak görevlendirilen kişinin liyakat gereği hemşirelik vasfına sahip olması gerekir.’’

Madde 4 – (Değ.: Kanun No. 5634 RG: 2.5.2007/26510) Hemşireler; tabip tarafından acil haller dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulamak, her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirlemek ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını planlamak, uygulamak, denetlemek ve değerlendirmekle görevli ve yetkili sağlık personelidir. Ayrıca aile hekimliği uygulamasına ilişkin kanun hükümleri ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuattaki görevleri de yaparlar.
Hemşirelerin birinci fıkrada sayılan hizmetlerde çalışma alanlarına, pozisyonlarına ve eğitim durumlarına göre görev, yetki ve sorumlulukları Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Sorumlu ve Baş hemşire Nasıl Atanır?

Başhemşire olabilmek için hemşirelikte en az lisans eğitimine sahip olmak gerekir. Ancak kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir.

6283 sayılı Hemşirelik Kanununun 9. maddesinde “Hemşirelikle ilgili yönetim görevlerinde lisans ve lisansüstü eğitime sahip hemşirelerin rüçhan hakları vardır.” hükmü yer almaktadır. 8 Mart 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliğinde bu hükme paralel düzenlemeler yapılmıştır. Yönetmelikte bunun yanı sıra, hemşirelerin göre, yetki ve sorumlulukları ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Oysa, Çorum Dodurga Entegre Devlet Hastanesinde Sorumlu Hemşirelik görevini yıllardır yürüten Seda Ç’ ATT çalışanı, aynı kurum içerisinde Ön Lisans Mezunu Hemşireler bulunuyor.

Madde 8 – (Değ.: Kanun No. 5634 RG: 2.5.2007/26510) Lisans mezunu hemşireler meslekleriyle ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaştıktan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edildikten sonra uzman hemşire olarak çalışırlar.
Hemşireler meslekleri ile ilgili olan özellik arz eden birim ve alanlarda belirlenecek esaslar çerçevesinde yetki belgesi alırlar. Yetki belgesi alınacak eğitim programlarının düzenlenmesi, uygulanması, koordinasyonu, belgelendirme ve tescili ile kredilendirme ve yetki belgelerinin iptali gibi hususlar, Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Şimdi Kamuoyu adına şu soruları yetkililere soruyoruz.

Kural ve kanun gereği Baş Hekim aile hekimlerine ayda kaç nöbet yazabilir? Ve Dodurga Entegre Hastanesinde kaç nöbet yazılmıştır?

Dodurga Entegre Hastanesi Baş Hekimi, mevcut Doktorlara gereken azami nöbeti tutturduktan sonra kendisine de nöbet yazabilir mi? Yazarsa bu nöbet nedeniyle para alabilir mi?

Hekimlere yazdığı nöbetleri asgari düzeyde tutma ve kendisini nöbet tutanlar listesinde göstererek para alırsa kamuyu zarara uğratarak haksız kazanç elde etmiş olmuyor mu?

Öte yandan aylardır Hazırlanan mesai ve nöbet çizelgesinde imzası kullanılmamış ve sorumlu hemşire ve Baş Hekim’in imzalayarak gerekli mercilere sunulmuş, yetkili ve sorumlu mercilerin kendilerini konu hakkında uyardıkları öğrenilirken, Dodurga Entegre Hastanesin yöneticilerinin konuya gerekli duyarlılığı göstermeyerek yasa ve kuralları hiçe saydıkları öğrenildi.

MÜDÜRE HANIM GÖREVİNİ NASIL YAPTI?

Dodurga Entegre Hastanesi Müdiresi Gülizar Aydın’ın aylardır aylardır hazırlanan mesai ve nöbet çizelgelerine imza atmadığı ve görevini yerine getirmeyerek Hastanede başı boşluğa neden olduğu ise görevi olmadığı Hazırlanan mesai ve nöbet çizelgelerine Seda Ç ve Başhekim Recep G. İmza atmaları ile ortaya çıktı. Gerekli tahkikatın ve soruşturmanın yetkili mercilerce yapılmayarak yıllardır haksız kazanca ve kamuyu zarara uğratmaya devam edilmesinin hesabını sorulacağı tahmin ediliyor.

Konunun gündeme gelmesi ile birlikte Çorum İl Sağlık Müdürlüğünün harekete geçerek inceleme başlattığı ve konuyu araştırmak üzere muhakkik görevlendirdiği öğrenildi.

2 Yorumlar: “Hastanede sağlık dışında yasa dışı her şeyi yapmışlar

  1. asc gibi fetöcülerin hamisi bi orrospu çocuğu vekile sahipsiniz neden şaşırıyorsunuz.adamın meşhur sözü siz çorumluların neden işine gelmiyor”bizim dönemimizde işe aldığımız güzel olupta yatakta test etmediğimiz kadın kaldımı çorumda ”DİYOR…AMA ÇORUMLULAR ONU ALKIŞLIYOR NE KADAR İLGİNÇ DEĞİLMİ

Düşünceni söyle, yorum yaz...

%d blogcu bunu beğendi: