17 Ocak 2019 Haber Yayın Tarihi:

Aile Hekimlerinin Ödenek Sorunu Acil Çözüm Bekliyor

İş yükü her geçen gün artan aile hekimlerinin; kira, personel maaşları, elektrik-doğalgaz gibi ödemekle yükümlü oldukları mali yükleri de giderek büyümektedir.

Aile Hekimlerinin hizmet verdikleri binaların kira ücretlerine yüzde 46’ya varan oranlarda zam yapılmıştır. Yine Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan personelin maaş ve sigorta giderleri, asgari ücretteki yüzde 26 oranındaki artışla beraber yükselmiştir. Bunun yanı sıra, elektrik, su, tıbbi sarf malzemesi, kırtasiye giderleri de yüzde 50’ye varan artış göstermiştir.

Devletin alacaklı olduğu her türlü vergi, resim ve harç oranlarının belirlenmesine esas alınan yeniden değerlendirme oranı 2018 yılı için % 23,73 olarak ilan edilmiştir. Zamlı tarife 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Dolayısıyla yapılan zamlarla birlikte her türlü harcaması bu oranlarda yükselen aile hekimlerine ödenen cari ödemelerde sadece yüzde 10,7 oranında artışa gidilmiştir. Aile hekimliği harcamalarında en önemli gider, kira, personel, elektrik-yakıt, tıbbi ve elektronik sarf malzemelerindedir. Son bir yılda bu ödemelerde meydana gelen artış oranı, bu giderler için yapılan cari ödeme artış oranının çok üzerindedir.

Cari gider ödemelerine yapılan artışın yeterli olmaması nedeni ile aile hekimlerimiz, cari giderlerini emeklerinin karşılığı olarak ödenen maaşlarından ödemek zorunda kalacaklardır. Aile hekimlerinin mevcut gelirlerini koruya bilmeleri için cari giderlere öncelikle bu harcama kalemlerindeki artış oranını karşılayacak seviyede zam yapılmalıdır.

T.C. Anayasası’nın 55. Maddesinde açıkça ücretin emeğin karşılığı olduğu belirtilmiştir. Aile hekimine emeğinin karşılığında ödenmesi gereken ücretin Aile Sağlığı Merkezinin cari giderleri için harcanmak zorunda kalması bu haliyle açıkça Anayasa’ya aykırıdır. Ayrıca sahada özveriyle görev yapan Aile Hekimlerinin motivasyonunu ve çalışma azmini kırmaktadır.

Aile hekimlerimiz cari giderlerinin bir an önce oldukça yükselmiş olan bu giderlerini karşılayacak seviyede arttırılmasını beklemektedirler. Günümüz ekonomisindeki sıkıntılı durumun sorumlusu aile hekimlerimiz olmadığı için bu sorunun çözümünde de onlardan fedakârlık beklemek kabul edilemez. Vatandaşlarımıza hizmet sunumu nedeniyle yapılan harcamaların giderlerini kendi maaşlarından karşılamalarını beklemek haksız ve hukuka aykırıdır. Genel Sağlık-İş olarak binlerce aile hekimimizin bu konuda haklı beklentilerinin bir an önce karşılanmasını talep ediyoruz.

Yalçın Çiftçi 

Genel Sağlık İş Çorum İl Temsilcisi 

Düşünceni söyle, yorum yaz...