İnternet gazeteciliği Meltem’in tezi oldu

Umut Radyo Genel Yayın Yönetmeni Meltem Çınar, Çorum’da yayın yapan internet gazetelerini tez konusu yaptı.

YEREL HABERLERİ DÜNYAYA TAŞIYABİLME İMKANLARI VAR..

‘ÇORUM’DA YAYIN YAPAN İNTERNET
GAZETELERİ 
OLDUKÇA BAŞARILI’

Umut Radyo Genel Yayın Yönetmeni Meltem Çınar, “Yerel İnternet Gazeteciliği: Çorum Örneği” konulu tezinde, Çorum’da yayın yapan yerel internet gazetelerinin internet gazeteciliğinin imkânlarından ne ölçüde yararlanabildiğini araştırdı.

02 Temmuz 2018

Umut Radyo Genel Yayın Yönetmeni Meltem Çınar, Çorum’da yayın yapan internet gazetelerini tez konusu yaptı. Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü’nde yüksek lisansını başarıyla tamamlayan Çınar, aynı zamanda bölümün ilk mezunu oldu.

Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan’ın danışmanlığında tez çalışmasını tamamlayan Çınar, “Yerel İnternet Gazeteciliği: Çorum Örneği” konulu tezinde, Çorum’da yayın yapan yerel internet gazetelerinin internet gazeteciliğinin imkânlarından ne ölçüde yararlanabildiğini araştırdı.

Yeni medya kavramı ile yerelde gazetelerin son gelişim süreci ile dönüşüm tespitinin araştırıldığı tez çalışmasında, yerelde basılı gazetelerin web siteleri ile internette yayın yapan yerel internet gazetelerinin web sitelerinin karşılaştırılarak, yerel gazetelerin internet ortamını nasıl kullandıkları tespit edildi. Çalışmada çevrimiçi gazetecilik uygulamalarının yerel basına sunabileceği imkanlar ele alındı.

 

‘YEREL BASIN ÇEVRİMİÇİ
İMKANLARLA KÜRESEL
BİR YAPIYA DÖNÜŞEBİLECEK
GİBİ GÖZÜKÜYOR’

Araştırma sonucunda, yerel basının çevrimiçi imkanları kullanarak küresel bir yapıya dönüşebileceğine dikkat çekildi. Demokrasinin yerleşmesine, düşüncelerin paylaşılmasına ve bilginin yayılmasına zemin hazırlayan internetin, yerel gazetelere haberlerinde yerellik anlayışını kaybetmeden mekansal sınırları aşarak yöreye ait haberleri dünyaya taşıma imkanı sağladığı belirtildi.

Etkileşimi artıran, katılımcı demokrasiyi teşvik eden internetin, uzakları yakın kılması özelliği ile bezenmiş yeni bir yerellik anlayışı getirdiğine vurgu yapıldı.

Özellikle yerel basın kuruluşları açısından internetin ve internet gazeteciliğinin sunduğu olanakların tam manasıyla kullanılabilmesinin ekonomik şartlara da bağlı olduğu da belirtildi. Dolayısıyla söz konusu yerel gazeteler de, imkânları ölçüsünde internet ortamında var olabileceğine dikkat çekildi.

 
‘ÇORUM’DA YAYIN YAPAN
İNTERNET GAZETELERİ 
OLDUKÇA BAŞARILI’

Çorum internet gazetelerinin oldukça başarılı oldukları, ancak internet teknolojisinin gazetecilik mesleğine sağladığı avantajları tam olarak kullanmadaki sürecin devam ettiği vurgulandı.

Bölüm Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan ve İstanbul Şehir Üniversitesi Doktor Öğretim Görevlisi Övünç Meriç’in yer aldığı tez jürisinde savunmasını başarıyla tamamlayan Meltem Çınar bölümün de ilk mezunu oldu.

Çınar, daha önce de Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nde yüksek lisans yapmıştı. Yıllardır başarıyla sürdürdüğü spikerlik ve sunuculuk mesleğini sahibi olduğu radyo yayıncılığı ile birlikte devam ettiren Çınar, böylelikle mesleki tecrübesini yaptığı ikinci mastırla taçlandırmış oldu.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü profesyonel eğitim kadrosu ile dikkat çekiyor. Yeni medyanın gazetecilik üzerindeki etkilerini, gazeteciliği nasıl değiştirdiğini, dönüştürdüğünü akademik düzeyde inceleyecek akademik çalışmalara öncülük etmek, yeni medya ortamında gazetecilik mesleğini yapacak olan medya profesyonelleri için cazip bir eğitim programı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir