30 Mart 2015 Haber Yayın Tarihi:

‘Vatanı olmayanın özgürlüğü ve hakları olamaz’

Vatan Partisi

Yer yüzünde varlığının anlamı üretme, güzelleştirme, mücadele olan kadınlarımız gökyüzünün ve yaşamın yarısı kadın üreten Türkiye de her alanda öncü olduğu gibi siyasette de öncü olmalı kadınlarımız siyaset alanında bir meta olarak kullanılmamalı partilerin seçim vaatlerinde hep kadın ismi ön plandadır fakat bunun ötesi yoktur. Ne  kadın sorunları ele alınmıştır nede kadın cinayetleri Türkiye de onlarca kadın tecavüze ve cinayete kurban gidiyor.

  Bugün örnek diye aldığımız uygar ülkelerden çok daha önce aldık seçme ve seçilme hakkını fakat 21. Yüzyıl Türkiye’sinde mecliste kadın vekil sayısı bir elin on parmağını geçmeyecek durumda.

Kadın erkek eşit değildir. “bu fıtratımıza karşı” diyen Cumhurbaşkanımız var, Cumhuriyet birey olmayı çağdaşlığı insan hak ve hürriyetlerini bizlere kazandırdı.  Ve cumhuriyet yıkım projesi Türkiye’mizi ve kadınımızı ortaçağın karanlığına mahkum etmeyi planlıyorlar. Bu duruma son vermek biz kadınların elindedir. Cumhuriyet güçleri ile emek gücünü birleştiriyoruz. Kadın siyasette meta ve vaat olarak kullanılamaz!

Kadın seçmeli ve seçilmeli, kadın yapıcıdır, üreticidir, güzelleştirendir. Toplumda ötekileştirmeye, baskıya, zulme karşı vatan da birleşelim Cumhuriyetimizin bize tanıdığı haklarla mücadelede birleşelim, karanlığı aydınlığa barışa refaha kavuşturmak ancak ve ancak kadınla birlikte olur

2015 yılında kadınlarımız vatan savunması ve mücadelesinde daha da kararlı olacaktır. Vatanını  yitirenin ne eşitliği nede insan hakkı kalır kadınlarımız eşitlik ve hak arama mücadelesi ile vatan savunmasını birleştirmelidir.

Cumhuriyet yıkıcılarıyla toplumda hızla kadın daha çok ezilmektedir. Mahalle baskısı, töre baskısı ve kadın cinayetleriyle toplum hayatının dışına itilmekte ve susturulmakta Cumhuriyet devrimleri ile elde ettiğimiz ekonomik ve siyasal kazanımlarını kaybetmektedirler.  Sudi Arabistan ve Kuveyt benzeri ülkelerde ki gibi köle konumuna düşürülmekte ve“çiçek böcek” diye avutularak tüketim toplumunda meta haline getirilmektedir.

Vatan partisi olarak bize dayatılan köleci politikalara karşı birlik içinde mücadele edeceğiz vatanın bölünmez bütünlüğü bağımsızlığımız devrimlerimiz için vatan da birleşelim.  Bütün kadınlarımızı örgütlü mücadeleye çağırıyoruz.

Kadınlarımızı kızlarımızı karanlık rejimin cehennem zebanilerinin ayakları altından kurtaracağız Ankara yeniden Cumhuriyet devrimlerinin cumhuriyetin Ankara’sı olacak.  Türkiye aydınlığa kavuşacak, Türküyle, kürdüyle, alevisiyle, sünnisiyle milletti birleştiren vatanı birleştiren üreten Türkiye’yi kuracağız.

Koş Saflara, Gel Saflara, Parti Bayrağı, Vatan Bayrağı Altına”

Düşünceni söyle, yorum yaz...