4 Ekim 2012 Haber Yayın Tarihi:

Hobi Bahçelerinde yapılar yıkılacak


İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Hobi Bahçelerinde inşa edilen kaçak yapılar ile ilgili son noktayı koydu.
Uzun zamandır gündem de olan ve Danıştay’ın kararı ile kesinlik kazanan Hobi Bahçelerine yapılan kaçak binaların yıkımı konusu da birkaç gündür tartışmalar alevlenmişti.
Hobi Bahçesi sahiplerinin Valilik önünde yaptıkları açıklamanın ardından İl Özel İdaresi de dün bir açıklama göndererek, “Sarmaşa Mevkii ve benzeri alanlarda İmar Kanunu ve Toprak Koruma Kanunu’na aykırı olarak hobi bahçeleri içinde yapılan kaçak yapılar İl Özel İdaremizce yıkılacaktır” dedi.
Mevcut tarım arazileri üzerinde bulunan fidanlara ve fidanların su ihtiyacını temin eden su depolarına yönelik herhangi bir yıkım gerçekleştirilmeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, “Öncelikle Danıştay kararı, İdare Mahkemesi Kararı ve Encümen kararı ile hukuki ve idari süreci tamamlanıp yıkıma esas kararı kesinleşen yapılar yıkılacaktır. Hukuki süreci devam eden yapılarla ilgili herhangi bir tasarruf söz konusu olmayacaktır. Bu yapılarla ilgili tasarruf idari ve yargı sürecinin kesinleşmesinden sonra ilgili mevzuat ve yargı kararına uygun olarak yerine getirilecektir.
Kaçak yapılarla ilgili olarak yaşanan süreçte, ilgililerine gerekli tebligatlar yapılmış bu yapıların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu nedenle, Toprak Koruma Kanunu hükümlerine uyulmaksızın hobi bahçesi adı altında yapılan gayri resmi parseller ile bu ve benzeri yerlerde aynı şekilde yapılan yapıların Kanuna uygun olmadığının bilinmesi ve vatandaşlarımızın Kanun çerçevesinde hareket etmeleri aksi takdirde mağdur olacaklarının bilinmesi önem arz etmektedir.
İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde İl Özel İdaresine verilen yetki ve görev çerçevesinde kaçak yapılarla ilgili gerekli kontrol ve denetim işlemlerine devam edilecek ve Kanuna uygun olarak yapılmayan yapılar yıkılacaktır.
Kanunlara uyma sorumluluğunun Kanunları ihlal edenlerde olduğu gibi Kanunları uygulamama sonucu doğacak sorumluluğunda idare tarafından üstlenemeyeceği hususu kamuoyunun takdirlerine sunulur” ifadeleri yer aldı.

Düşünceni söyle, yorum yaz...