15 Haziran 2022 Haber Yayın Tarihi:

DOKTORLAR , “TEK DERDİMİZ PARA DEĞİL DEDİLER”

Çorum’da sağlık çalışanları, meclise getirilen yasa teklifine karşı eylem yaptı ve iş bıraktı. Çorum Tabip Odası Başkanı Dr. Özgür Koçak ile Çorum Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Veli Nayman, hastanede ortak basın açıklaması yaptı. Çorum Tabip Odası Başkanı Dr. Özgür Koçak, “Sizler sağlık sisteminin tüm derdinin para olduğunu mu zannediyorsunuz? Sağlıkta dönüşüm sağlıkta çöküşe dönmüştür” dedi.

DOKTORLAR TALEPLERİNİ SIRALADI

Çorum Tabip Odası Başkanı Dr. Özgür Koçak, “Sizlerin de bildiği gibi sağlıkta 375 nolu kanun hükmünde kararname değişiklik yapılmasına dair bir kanun teklifi var ve plan ve bütçe komisyonunda görüşülmektedir. Ne acıdır ki sağlıkla alakalı ne kadar kötü durumda olduğumuzu anlamak için komisyon tutanaklarını okumak yeterli görünüyor” dedi.

DOKTORLAR MUHATTAP BULAMIYOR

Çorum Tabip Odası Başkanı Dr. Özgür Koçak, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Sağlık hizmetlerini bütüncül, birleştirici modern bir hizmet anlayışı yerine parayı bütçeden mi ödeyelim diyen idareciler; modern anlayıştan uzaklaşarak hekimlere karşı kör, duyarsız ve hatta şimdi de bilgisiz olduklarını bize göstermişlerdir. Hekimler kendilerini dinleyecek muhatap bulmakta zorlanmakta ve birçok hekim kendisini hakim karşısında anlatmaktadır.

HEKİMLER MUTSUZ VE HUZURSUZ!

Sağlık sisteminin sağlığı bozulmuştur. Hekimler mutsuzdur ve huzursuzdur. Koruyucu hekimlik hizmetlerinde ülkemizi OECD ülkeleri arasında sokan birçok ölçüde Avrupa standartlarında hizmet veren aile hekimlerinin çalışma sisteminde yine birçok problem bulunmaktadır. Bu anlayış ile aile hekimliği sisteminin devam etmesi mümkün değildir.

HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN SORUN!

Zorluk derecesi hem eğitim alınan üniversiteye girişte hem de eğitim sürecinde çok yüksek olan, yapmış olduğu meslek zanaat olarak tanımlanan biz hekimlerin değersizleştirilmesi ve görmezden gelinmesi bizleri üzmektedir. Ayrıca bu yaklaşım halk sağlığı açısından da problem yaratmaktadır. Bir hekimin karşınıza çıkabilmesi için üniversiteyi en yüksek puanlarla kazanmayı başarıp, üstüne pek çok zorlu sınavın ve eğitimin olduğu en az 6 yıllık eğitimi bitirmesi gerekmektedir.

DÖNÜŞÜM SAĞLIKTA ÇÖKÜŞ OLDU

Yani bu ülkede doktor olabilmek için ülkenin en çok ve en uzun çalışanları olarak ve atandıktan sonra en fazla çalışan, gecesi gündüzü belli olmayan hekimler için hakkımız bu mudur? Bunca eğitim, emek, çaba, sınavlar…. Hakkımıza düşen değersizleştirilmek midir? Sorunlarımız kanun hükmünde kararnameler hazırlanırken ilgililere ya anlatılmamış ya tam olarak anlatılamamış veya dikkate alınmamıştır. Sizler sağlık sisteminin tüm derdinin para olduğunu mu zannediyorsunuz? Aksine insanı hiçe sayan ve demokratik bir bakış eksikliği vardır. Sağlıkta dönüşüm sağlıkta çöküşe dönmüştür.

ACİL İSTEKLERİNİ TEK TEK SIRALADI

Mevcut kanun tasarısı sahiplerini ve onlara bu hakkı verenleri çok geçmeden halkımıza kaliteli sağlık hizmeti verecek politikalar üretmeye ve Dünya’da birçok örneği olduğu gibi modern sağlık hizmeti yöntemlerini uygulamaya davet ediyoruz Aksi takdirde en temel anayasal hakkı olan sağlık hizmetini almak birçok vatandaşımız için çok zorlaşacaktır.

Acil olarak isteklerimiz şunlardır.

1-) Sağlıkta şiddet yasası çıkarılmalıdır

2-) Özlük haklarımızın düzeltilmesi, hasta hakları, aile hekimleri sözleşme ödeme yönetmeliği, yataklı tedavi hizmetleri yönetmeliği gibi günü geçmiş modern olmayan yönetmeliklerin acilen değiştirilmesi

3-) Hekimlere verilen tüm sözlerin tutulması ve hekimlerin özlük haklarının artırılması ve hekimlere Bilimsel çalışmaları takip edecek Maddi ve manevi güç verilmesi gerekmektedir.

Unutmayınız ki bu ülkede Hekim sorunu yoktur aksine hekimleri anlamayan hekimleri sorun olarak göstermeye çalışan bir yapı söz konusudur. Biz hastaların sıra beklemeden, modern, bilimsel temele dayanan ve hak ettikleri şekilde tedavi olmalarını istiyoruz. Bizim bu demokratik hak arayışımızda halkımızın desteği çok önemlidir. Burada bizi destekleyen, doktoruna sahip çıkan, kendi memleketinde tedavi olma hakkından vazgeçmeyen ez cümle doktorsuz kalmak istemeyen halkımıza desteklerinden dolayı teşekkürü bir borç biliriz. Halk nitelikli ve modern bir sağlık hizmetini almak için hekimlerinin yanında olmalıdır. Hastalar randevusuz hastaneler hekimsiz kalmasın. Halkımızın sağlığı ilkemiz devletin varlığı ise ülkümüzdür.”

Düşünceni söyle, yorum yaz...