7 Ekim 2021 Haber Yayın Tarihi:

UYUŞTURUCU İSKİLİP’TE ELE ALINACAK

Çorum Tabip Odası’nın da desteklediği ”Uyuşturucuyla Mücadelede Bilim-İskilip 2021” sempozyumu 16-17 Ekim günlerinde İskilip’te Atatürk Orman Çiftliği Belediye Tesisleri’nde gerçekleştirilecek. Başkanımız Dr. Mustafa Azak’ın da yer aldığı sempozyum düzenleme kurulundan yapılan açıklamada;

”Bağımlılık, tüm dünyada giderek artan, bireysel ve toplumsal bir problem olarak hayatımızı derinden etkiler.Bu durum bedensel ve ruhsal açıdan bir dizi hastalığa işaret eder.Bu sağlık problemi toplumları ve toplumsal örgütlenmeleri de ciddi bir şekilde tehdit altında tutar. İnsanımız kültürel normlarımızla bu tehdide direnmeye çalışmakla birlikte artık dünyadaki diğer ülke insanlarını etkilediği kadar ülkemizi de kıskacına almaya başlayan bir tehdit olarak karşımızda durmaktadır.Hep birlikte bu tehdide karşı durma çabalarının yeterli bilimsel çalışmalar ve araştırmalarla desteklendiğini söylemek pek kolay değildir. Teknolojik gelişmelerin etkisiyle bağımlılık tehlikesi başka bir çehreye bürünerek toplumları daha şiddetli tehdit eder olmuştur.

Ülkemizin tüm bireylerinin olduğu kadar tüm kurumlarıyla ciddi çalışmalar yürütmek zorunluluğu ortadayken; ”neler yapılabilir?” sorusuna aranan cevaplara yenilerini katabilmek için bir çalışmaya hep birlikte el atıyoruz.Konuya dikkat çekme ve önleme yanısıra tehdidin büyüklüğünü de vurgulamayı amaçlayan bu çalışma; adı ”Uyuşturucuyla Mücadelede Bilim-İskilip 2021” olarak belirlenen 16-17 Ekim tarihinde İskilip’te gerçekleştirilecek olan bilimsel bir toplantıdır.

Değerli halkımızdan konu ile hassasiyet oluşturulması ve yeni fikirler üretilmesi amacıyla toplantılarımıza katılmalarının çok değerli olacağını duyurmak istiyoruz” denilmiştir.

Konu hakkında açıklama yapan Başkanımız Dr. Mustafa Azak; ” Kıymetli hocalarımız Prof. Dr. Ali Çayköylü ve Prof. Dr. İ. Hamit Hancı’nın sempozyum başkanlıklarını yapacağı böyle değerli bir organizasyona emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başta sağlıkçılar olmak üzere, eğitim, müftülük ve emniyet camialarımızın sempozyuma iştirak etmesinin büyük fayda sağlayacağı kanaatindeyiz. Yavrularımıza daha güvenli yarınlar sağlayabilmemiz için tüm halkımızı toplantılara katılmaya davet ediyorum. ” dedi.

Düşünceni söyle, yorum yaz...