27 Haziran 2021 Haber Yayın Tarihi:

Tarımsal Sulama yatırımları açıklandı

Çorum İl Özel İdaresi tarafından 2005-2020 yılları arasındaki Tarımsal Sulama Yatırımlarını ele alan bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada Çorum İl Özel İdaresi mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla, İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında yapmakla görevli ve yetkilidir. Çorum İl Özel İdaresi; Çorum ili sınırları içerisinde bulunan 14 ilçe, 759 köy ve 393 bağlıda yaşamlarını sürdüren 132.276 kırsal nüfusa (TÜİK, 2020) 5302 sayılı Kanun kapsamında hizmet götürmektedir” denildi.

Çorum İl Özel İdaresi tarafından, “2005 yılından bugüne kadar köy ve bağlılarda tarımsal sulama sektöründe; 11.446.107,75 TL ödenek ile 29 adet Sulama Göleti, 19.464.752,13 TL ödenek ile 14 adet Küçük Ölçekli Sulama Göleti, 100.286.689,80 TL ödenek ile 396 adet Sulama Tesisi işi gerçekleştirmiştir.

İlimizde 208.000 (ha) sulanabilir arazi olup, 2020 yılı sonu itibariyle İl Özel İdaremiz tesisleri ile 31.020,84 (ha) alan sulanabilir hale gelmiştir. İl Özel İdaresi bundan sonra da kendisine verilen görev ve yetki çerçevesinde, kırsal kesimin alt yapısını daha da iyileştirmek, köylerimizin hayat standartlarını yükseltmek gayretiyle çalışmalarına aralıksız devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Düşünceni söyle, yorum yaz...