3 Aralık 2018 Haber Yayın Tarihi:

Engelliler 16 yıldır unutuldular

Bugün ülkemizde engellileri hak sahibi özneler olarak görmeyen; aksine engellileri “korunmaya ve yardıma muhtaç kişiler” olarak algılayan bir anlayış hâkimdir. Sayıları 8,5 milyonu bulan engelli yurttaşlarımız, hala toplumumuzun en sessiz ve görünmez çoğunluğunu oluşturmaktadır.

CHP Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekci, engelliler haftası nedeniyle bir açıklama yaptı,. Tüfekçi yaptığı yazılı açıklamalarda şu görüşlere yer verdi.

”Bugün sosyal devlet anlayışı her geçen gün biraz daha terk edilerek, adeta bir sadaka kültürü yaratılmıştır. Her alanda olduğu gibi engelli bireylerimizin hakları da yavaş yavaş yok edilmiş, ülkemiz adeta sosyal devletten sadaka devletine geçiş yapmıştır! Sosyal yardımlar yaşlılar, engelliler, kadınlar ve sosyal devletin öznesi olan diğer toplum kesimleri yalnızca hizmet alan, yalnızca yardım edilen, yalnızca korunan kesimler durumuna indirgenmiştir.

Engelli yurttaşlarımız yokluk ve yoksulluğun içine sürüklenmekte, onlar çaresiz, çözümsüz bırakılmaktadır. Engelli yurttaşlarımız içerisinde işsizlik oranı çok yüksektir ve onlar açlık sınırının çok altında asgari ücretin yarısından da az bir ücretle hayatlarını idame etmektedirler. En temel sorunları eğitim, istihdam ve ulaşım hakkı olan engellilerimizin yüzde 80’ine yakını ise iş gücüne dâhil değildir.

Bugün, engellilerimizin maddi sıkıntılarının yanı sıra karşı karşıya oldukları bir diğer sorun ise toplum içerisinde ve bizzat devlet eliyle karşılaştıkları ayrımcılıktır. Engellilerimizin en temel ihtiyacı olan medikal alanda ise 16 yıl boyunca hiçbir adım atılmamıştır.

CHP iktidarında engellilerimizin sağlık sorunlarını çözeceğiz. Daha da önemlisi engelli yurttaşlarımızdan, sağlıkta katkı payı almayacağız. Engellilerin tüm kamu hizmetlerine ve toplumsal yaşamın her alanına eşit şekilde erişebilmeleri için “erişilebilirlik standartları” geliştireceğiz. Kamuda, engelli yurttaşlarımızın istihdam edilme olanaklarını artıracağız. Tüm altyapı hizmetlerini engellilere uygun şekilde yeniden düzenleyecek, şehirleri engelli yaşamına uygun hale getireceğiz.

“Muhtaçlık aylığını”, “engelli yaşam aylığı” şeklinde değiştireceğiz. Engellilerin ulaşım hakkının güvence altına alınması için “politika takip sistemi” oluşturacağız. Engellilere uygun yolcu taşıma hizmetlerini teşviklerle destekleyeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, her şeye rağmen bütün engelleri aşma azmine ve kararlılığına sahip tüm engelli vatandaşlarımızı yürekten kutluyorum” dedi.

 

Hasan Eray Tüfekçi
CHP Çorum İl Başkanı

Düşünceni söyle, yorum yaz...