İL UMUMİ HIFZISSIHHADAN KARAR ÇIKTI

il Umumi Hıfzıssıhha Meclisi: 1593 sayih Urnumi Hıfzıssıhha Kanununun 26.Maddesine istinaden, İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Ömer Sobacı Başkanlığında 28.02.2018 tarihinde Valilik Binası Toplantı Salonunda toplanarak, gündeme alınan konuları görüşerek bir takım kararlar aldı

MADDE 1- Kaynak suyu üretim tesisi, kaplıca ve yüzme havuzlarından. ambalajlı su satış yerlerinden İl Sağlık Müdürlüğü tarafından mevzuatta öngörülen teknik ve hijyenik denetim ve kontrollerin rutin olarak yapılmasına, buralardan alınacak su numunelerinin Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş laboratuvarlarda analizlerinin yaptırılarak analiz rapor sonuçlarına göre uygunsuzlukların ve denetimlerde tespit edilecek olumsuzlukların yasal süreler içerisinde işletme sahiplerince giderilmesine.
MADDE 2- Bu kararın gereği için; Çorum Belediye Başkanlığına, İl Özel İdaresine, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğüne, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, İlçe Kaymakamlıklarına ve İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına,13 İlçe Toplum Sağlık Merkezine gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir