Cumhuriyet Halk Partisi 36. Olağan Kurultay Sonuç Bildirgesi Taslağı yayımlandı

CHP 36 Olağan Genel Kurul Toplantısında bir araya gelerek bir bildirge yayımladılar. Yayımlanan bildirgede AKP Hükümetine ve Darbe girişimine atıf yapılarak gelinen süreci irdeleyen CHP Kurmayları, bildirgeyi kamuoyu ile paylaştı.

01-02.02.2016 tarihinde CHP il başkanları ve kurultay delegelerinin de katıldığı,kurultaya Çorum CHP il başkanı Ali Rıza suludere’de katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi 36. Olağan Kurultay Sonuç Bildirgesi Taslağışöyle;

Cumhuriyet Halk Partisi 36. Olağan Kurultay Sonuç Bildirgesi Taslağı

 

CHP kökleri Kuvayı Milliye’ye dayanan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde laik, demokrat ve çağdaş Türkiye’nin kurucu partisidir.

 

80 yıllık ( 1923-2002 ) Cumhuriyet tarihi boyunca bütün cumhuriyet hükümetlerinin katkısıyla uçurumun kenarında yıkık bir ülkeden, içerde ve dışarda saygın ve güçlü bir ülke konumuna gelmişti.

 

Ancak; Bugün Cumhuriyetimizin temeli olan kuvvetler ayrılığı ortadan kaldırılmış, tek adama dayalı parti devleti kurulmuştur.

Darbe girişimi bahane edilerek karşı darbe gerçekleştirilmiş ve ilan edilen OHAL aracılığıyla temel hak ve hürriyetlerimiz yok edilmiştir.

Milli servetimiz ve birikimlerimiz yağmalanmış, geniş halk kitleleri işsizlik ve yoksulluğa mahkûm edilmiştir.

Daha acı olanı ise, birlikte yaşama irademiz; ayrıştıran, kutuplaştıran ve ötekileştiren kimlik siyaseti ile aşındırılmıştır.

Hiç kimse unutmasın bu ahval ve şerait içinde ülkemizin umudu kuruluşu ve kurtuluşun partisi olan CHP Cumhuriyetin temel değerleri ve sosyal demokrasinin evrensel ilkelerinden ödün vermeksizin yoluna devam edecek, ülkemizi çağdaş uygarlığa taşıyacaktır. Hiçbir güç bizi bu kutsal davamızdan alıkoyamayacaktır.

Bu çerçevede; önümüzdeki dönemin parti örgütünün hedef ve öncelikleri aşağıdaki ilkeler olacaktır.

 • Tek adam rejimine son verilecek ve kuvvet ayrılığına dayalı parlamenter sisteme geçilecektir.
 • Cumhuriyet ve Demokrasinin temeli olan laiklik ilkesinden taviz verilmeyecek ne dinin siyasallaştırılmasına nede siyasetin dinselleştirilmesine izin verilmeyecektir.
 • Din, vicdan ve inanç özgürlüğüne müdahalelere izin verilmeyecek, yaşamın her alanında adalet ve huzur sağlanacaktır.
 • OHAL derhal kaldırılacak, Kanun Hükmünde Kararnameler ( KHK ) Meclis denetimine alınacak ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ’nün siyasi ayağı kesinlikle ortaya çıkarılacaktır.
 • Yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı sağlanarak, tüm vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği güvence altına alınacak, seçimler adil ve güvenli olacaktır.
 • Kürt sorunu eşit yurttaşlık temelinde, ulusal bütünlük ve toplumsal uzlaşı ile çözülecektir.
 • Çağdaş demokrasilerde 4.güç olarak benimsen medya özgürlüğü sağlanacaktır.
 • Yüksek katma değerli kapsayıcı büyüme hedeflenecek, eğitim ve sağlık parasız, kaliteli ve ulaşılabilir olacaktır.
 • Herkes milli gelirden hakkını alacak, açlık ve yoksulluk sıfırlanacaktır, gelir dağılımı adaletini ve bölgesel kalkınmayı sağlamak devletin temel görevi olacaktır.
 • Çiftçinin tarım kanunundan, çalışan ve emeklinin büyümeden kaynaklanan birikmiş alacakları ödenecektir.
 • Devlet şeffaf, tarafsız ve hesap verilebilir olacak, kamuda tüm atamalar liyakata uygun yapılacak, yolsuzluk suçlarında zaman aşımı kaldırılacak, ceza ağırlaştırılacak ve yolsuzluk yapanlardan hesap sorulacaktır.
 • Asgari ücret vergi dışı bırakılacaktır, tüm kamu ve özel sektör çalışanlarına sendikalaşma özgürlüğü tanınacak, sendikalaşma özendirilecek, eşit işe eşit ücret uygulanacaktır.
 • Kadınlara ve gençlere hayatın her alanında pozitif ayrımcılık uygulanacak, kadınlar ve çocuklar şiddete karşı korunacak, şiddet uygulayanlara cezalar artırılacaktır.
 • Engellilerin sosyal ve ekonomik hayata eşit katılımı sağlanacaktır.
 • ‘’Yurtta Sulh Cihanda Sulh’’ ilkesiyle bütün komşularımızla ulusal çıkarlarımız gözetilerek iyi ilişkiler kurulacak AB müktesebatına uyum sağlanacak, AB ‘ye tam üyelik hedeflenecektir.

Cumhuriyet ve demokrasi

Laik ve çağdaş yaşam,

Eşitlik ve özgürlük ve dayanışma,

ADALET ve CESARET’le kurtarılacak, korunacak ve yüceltilecektir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir