8 Eylül 2016 Haber Yayın Tarihi:

OSMANCIK TEDES’E VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Çorum Valiliği Osmancık TEDES ile ilgili basın açıklaması yayınladı.

TEDES-Osmancık-Çorum

Osmancık’ta farklı polemiklere neden olan TEDES (Trafik Elektronik Denetleme Sistemi) ile ilgili konuya Valilik son noktayı koydu.

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklama aşağıdaki gibidir.

ÇORUM VALİLİĞİ

Basın Açıklaması

TEDES Kapsamında İlimiz Osmancık İlçesi Dereboğazı Köprüsü ile Bilkent Sitesi arasında kalan D-100 Karayolunu kullanan Vatandaşlarımızın maruz kaldıkları trafik ceza uygulamalarından dolayı Sosyal Medya ve diğer yollarla dile getirilen haklı talepleri Valimiz Sayın Necmeddin KILIÇ’ın direktifleriyle İl Trafik Komisyonuna taşınmış ve hız limiti Otomobil (M1-M1G) . Minibüs (M2) ve Kamyonet (N1-N1G) türündeki araçlar için 70 km/h olarak değiştirilmiş olup 50 km/h olan hız sınırı 70 km/h çıkartılmıştır. Bu konuda İl Trafik Komisyonun 02.09.2016 tarih ve 2016/04 Sayılı Kararı aşağıya çıkartılmıştır.

KARAR

I. Valilik Makamının 29.08.2016 tarihli ve 26119779-54006-(91228)2016-751 sayılı “Osmancık İlçesi TEDES Alanı İncelemesi”’ konulu yazısı nedeniyle oluşturulan Alt Komisyon Raporunun değerlendirilmesi talebi, Talebe konu 30.08.2016 tarihli Alt Komisyon Raporu incelendiğinde, “Osmancık İlçesi TEDES alanı içerisinden geçen yol kullanıcılarının şikâyetlerini değerlendirmek ve önleyebilmek, bu alandaki geçerli hız limitlerini gözden geçirmek, hız limitlerinin yükseltilmesinin uygun olup olmadığını mahallinde incelemek, mevcut şartlarda hangi cins araçların hızlarının artırılıp artırılamayacağı konusunda gerekli çalışmaları yapmak üzere belirtilen mahalde komisyonca yapılan incelemelerde; Şikâyete konu Dereboğazı Köprüsü ile Bilkent Sitesi arasında kalan ve İlçe Emniyet Müdürlüğü polis sorumluluk alanı içerisinde yer alan yaklaşık 4 km ‘lik yol kesimi üzerindeki tüm araçlar için geçerli azami hız limitinin 50 km/h olarak uygulandığı, bu mevkideki gelişi güzel yaya geçişlerinin engellenebilmesi ve yaya geçiş noktalarının uygun görülen kavşak kolları üzerinden sağlanması amacıyla belirtilen yol kesimi üzerinde Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünce kalıcı çözüm üretilinceye kadar geçici olarak orta refüj aralığına (2) iki metre yüksekliğe sahip Tel Çit veya değişken hava şartlarına dayanıklı İnşaat Emniyet Filesinin Osmancık Belediye Başkanlığınca yerleştirilmesine, anılan tedbirlerin alınmasından itibaren belirtilen mahaldeki tüm araçlar için geçerli azami 50 km/h hız limitinin Otomobil (M1-M1G) . Minibüs (M2) ve Kamyonet (N1-N1G) türündeki araçlar için 70 km/h olarak değiştirilmesine, yukarıda belirtilenlerin dışındaki araçların ise mevcut meskûn mahal hız limiti olan 50 km /h olarak devamına İl Trafik Komisyonu Başkanlığının 03.06.2016 tarihli ve 2016/03 sayılı kararının 11. Maddesinde yer alan hükümlere uygun şekilde TEDES çalışma alanı boyunca yeterli işaret ve bilgi amaçlı işaret, şekil, sembol ve/veya levhaların uygun mesafelerden bölünmüş yolun her iki şeridi üzerinde seyreden yol kullanıcıları tarafından görülebilecek şekilde yerleştirilmesi ve Karayolları 71. Şube Şefliği tarafından uygunluk raporu düzenlenerek İlçe TEDES Komisyonu Başkanlığına sunulmasına, TEDES Uygulama Alanı başlangıçlarına uygun mesafede her iki yönden gelen yol kullanıcılarını bilgilendirici, gece ve gündüz saatlerinde çıplak gözle kolayca görülebilecek ve okunabilecek şekilde standartlara uygun ölçülerde elektronik yazılı baş üstü levhaları yapılarak taktırılmasma, TEDES denelim alanındaki karayolu üzerine yatay yazılarla Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünce “TEDES” yazısı yazılmasına, şehir geçişinde bulunan farklı hız limitlerinin uygulama alanları öncesi ve devamına yeterli işaret ve bilgi amaçlı işaret, şekil, sembol ve/veya levhalarının yerleştirilmesine, bu işaret ve levhaların gece ve olumsuz hava şartlarında kolaylıkla görülmesini sağlamak amacıyla karayolunun yeterince aydınlatılmasına, Bilkent Sitesi ve Dereboğazı Köprüsünün İlçe Merkezine her iki taraftan gelişleri yönündeki yaklaşımlarına uygun mesafeden itibaren karayolu yüzeyim hız kesici uyarı-ikaz bantlarının Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünce yerleştirilmesine ” şeklinde düzenlendiği, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ‘’Hız Sınırları’’ başlıklı 50. Maddesi hükümleri gereği bağlı Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 100. Maddesinde“ İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığının görüşünü alarak, yerleşim yeri dışındaki şehirlerarası çift yönlü karayolları ile bölünmüş yollarda ve otoyollarda otomobiller için hız sınırım 20 km/s ’e kadar artırmaya yetkilidir. (Değişik sekizinci fıkra: RG-19/2/2014-28918) İl ve ilçe trafik komisyonları ile ulaşım koordinasyon merkezleri, yerleşim yeri içinden geçen bölünmüş devlet ve il yolları ile belediyelerin yapım ve bakımından sorumlu olduğu taşıma kapasitesi yüksek, can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alındığı, yaya geçişlerinin alt ve üst geçişlerle sağlandığı bölünmüş karayollarında araç cinsleri için ayrı ayrı olmak üzere hız sınırlarım 32 km/s ‘e, yerleşim yeri içinde bulunan diğer bölünmüş karayollarında ise 20 km/s ‘e kadar artırmaya yetkilidir. Yerleşim yeri içinden geçen ve Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan devlet ve il yollarında yapılacak hız artırımlarında. Karayolları Genel Müdürlüğünden yola ilişkin alınması gerekli tedbirler ile yolun işletim hızına ilişkin bilgiler alınarak göz önünde bulundurulur” hükümleri yer almakta olup, düzenlenen Alt Komisyon Raporu ve mevzuat hükümleri çerçevesinde yol kullanıcılarının şikâyetlerini önleyebilmek, karayolu üzerinde akıcı trafik düzenini sağlayabilmek amacıyla aşağıdaki şekilde karar alınmıştır.

KARAR : Osmancık İlçesi TEDES Uygulama Alanı içerisinde yer alan Dereboğazı Köprüsü ile Bilkent Sitesi arasında kalan karayolu kesimi üzerinde, en kısa süre içerisinde yolun yapım ve bakımından sorumlu Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünce kalıcı çözüm üretilinceye kadar bu kesimden geçmekte olan yayaların gelişigüzel geçişlerinin engellenmesi, alt-üst geçit veya uygun kavşak kollan üzerinden geçişlerinin sağlanabilmesi amacıyla geçici olarak (2) iki metre yüksekliğe sahip Tel Çit veya değişken hava şartlarına dayanıklı İnşaat Emniyet Filesinin orta refüj aralığına yerleştirilmesine, tedbirlerin alınmasından itibaren belirtilen mahalde geçerli azami 50 km/h hız limitinin; Otomobil (M1-M1G) , Minibüs (M2) ve Kamyonet (N1-N1G) türündeki araçlar için 70 km/h olarak değiştirilmesine, yukarıda belirtilenlerin dışındaki diğer araçların mevcut meskûn mahal hız limiti olan 50 km/h hız limiti kuralına uymalarına, hız ihlali yapan araçlara/sürücülere yönelik tutanak düzenlenirken belirlenen hız limitlerine %10‘luk tolerans değeri eklendikten sonra trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenmesi hususunun dikkate alınmasına. İl Trafik Komisyonu Başkanlığının 03.06.2016 tarihli ve 2016/03 sayılı Kararının 11. Maddesinde yer alan hükümlere uygun şekilde TEDES çalışma alanı boyunca yeterli işaret ve bilgi amaçlı işaret, şekil, sembol ve/veya levhaların uygun mesafelerden bölünmüş yolun her iki şeridi üzerinde seyreden yol kullanıcıları tarafından görülebilecek şekilde birbirlerine simetri olarak yerleştirilmesini müteakip Karayolları 71. Şube Şefliği tarafından uygunluk raporu düzenlenerek İlçe TEDES Komisyonu Başkanlığına sunulmasına, TEDES Uygulama Alanı başlangıçlarına uygun mesafede her iki yönden gelen yol kullanıcılarım bilgilendirici, gece ve gündüz saatlerinde çıplak gözle kolayca görülebilecek ve okunabilecek şekilde standartlara uygun ölçülerde elektronik yazılı baş üstü levhaları yapılarak yerleştirilmesine, TEDES denetim alanındaki karayolu üzerine yatay yazılarla “TEDES” yazısı yazılmasına, şehir geçişinde bulunan farklı hız limitlerinin uygulama alanları öncesi ve devamına yeterli işaret ve bilgi amaçlı işaret,şekil, sembol ve/veya levhalarının yerleştirilmesine, bu işaret ve levhaların gece ve olumsuz hava şartlarında kolaylıkla görülmesini sağlamak amacıyla karayolunun yeterince aydınlatılmasına. Bilkent Sitesi ve Dereboğazı Köprüsünün İlçe Merkezine her iki taraftan gelişleri yönündeki yaklaşımlarına uygun mesafeden itibaren karayolu yüzeyine hız kesici uyarı-ikaz bantlarının yerleştirilmesine. Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünce anılan karayolu üzerinde kalıcı düzenlemeler yapıldıktan sonra geçerli hız limitlerinin diğer araçlar için de yeniden değerlendirilmesine. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

3 Yorumlar: “OSMANCIK TEDES’E VALİLİKTEN AÇIKLAMA

  1. BURADANDA SN BAKANIMIZA AVAZIM ÇIKTIĞI KADAR BAĞIRARAK GENE SESLENİYORUM.DUY… VATANDAŞINI DUY.. YARIN OY ZAMANI..BİZ SİZE HER SEÇİM DE LAZIMIZ,BİZLERİ YEDİRTME , BİRAZ DUYARLI OL. YAZIKTIR GÜNAHTIR. VATANDAŞINI SAHİPLEN,CEZA ÜSTUNE CEZALAR GELİYOR.ÖDEMEK İMKANSIZ YETER…..

  2. SN. ŞAHİN BENİM CEZA KONUSU CANIMIN YANIŞI OSMANCIK DENEN YERDEN 03.1976 62 KM HIZLA RADARA GİRMİŞİM .CAZALAR GELDİ. İLK GELENLERİ ÖDEDİM.ANCAK AYNI GÜN AYNI YERDEN CEZA ÜZERİNE CEZALAR ARALIKLARLA GELMEĞE DEVAM EDİYOR.OSMANCIK SULH CEZA MAHKEMESİNE İTİRAZDA BULUNDUKBULUNDUK.ARADAN UZUN ZAMAN GEÇMESİNE RAĞMEN MÜSVET VEYA MENFİ BİR CEVAPTA GELMEDİ.AMA E DEVLET TEN BAKTIĞIMDA GELEN CEZALARIM FAİZLERİYLE ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR.BURADA KİMSE BİZE SAHİP ÇIKMIYOR.AK PARTİYE BU ZAMANA KADAR GÖNÜL VERMİŞTİK.GÜCENDİK BU SEÇİMLERDE HAYIR DEDİK GELECEKTEDE HAYIR DİYECEĞİZ.TUM MAĞDURLAR SİZDE BENİM GİBİ YAPIN SAYGILAR.

Düşünceni söyle, yorum yaz...

%d blogcu bunu beğendi: