Haber Yayın Tarihi:

Gelir Ateşi Muhasebecileri de sardı

Vergi26. Vergi Haftası Kutlama Programı dün Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Defterdarlık ve SMMMO işbirliğinde düzenlenen programa Vali Yardımcısı Ali Deniz Sürmen, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu, Defterdar Ali Sormaz, Müftü Mehmet Aşık, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Yalçın Kılıç, SMMMO Başkanı Muzaffer Yıldırım, bazı daire amirleri ve meslek odası başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanayici ve işadamları ile davetliler katıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı tanıtım filmi gösteriminin ardından programın açış konuşmasını Defterdar Ali Sormaz yaptı.

Vergi Haftası’nın anlam ve öneminden bahseden Ali Sormaz, konuyla ilgili olarak tarihten uygulama örnekleri verdi.

“Vergi mali bir yükümlülük” diyen Sormaz, Çorum’la ilgili 2014 yılı mali istatistikleri de açıkladı. Çorum’un yüzde 78’lik vergi tahsilatı oranıyla iller sıralamasında 23. sırada yer aldığını belirten Sormaz, kayıt dışı ile yapılan mücadeleye dikkat çekti.

Güçlü bir Türkiye için vergilerin önemine işaret eden Sormaz, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Çorum’un 2014 yılı istatistiklerine bakıldığında bütçe giderlerinin 1.086 milyar TL, bütçe gelirlerininse 604.5 milyon TL olduğu görülüyor. Bu rakamlara göre Çorum’un bütçe giderleri bir önceki yıla göre yüzde 8, bütçe gelirleri ise bir önceki yıla göre yüzde 9 artmış. Bütçe gelirlerimizin giderleri karşılama oranı ise yüzde 55.6.

Bütçe giderlerimizin yüzde 93’ü mal ve hizmet alımları ile personel giderlerinden oluşuyor. Bu doğrultuda 18 bin 228 personele özlük hakkı ödemesi yapıldı. Öte yandan Çorum’da bulunan devlete ait 59 bin 743 adet taşınmaz Milli Emlak Müdürlüğü ve İlçe Mal Müdürlüklerince yönetiliyor.

2014 yılında hizmet dışı kalan taşınırların tasfiyeleri yapıldı ve 2 bin 512 adet sahipsiz mal tespit edilerek kayyumluk büroları aracılığıyla yönetilmeleri sağlandı. Bütün bu faaliyetler sonucunda 5 milyon 979 bin TL gelir elde edildi. 2 bin 670 adet devlet davası hazine avukatlarımızca takip edildi. 2014 yılında bu davalardan sonuçlanan 623 adedinin 465’i hazine lehine sonuçlandı. Geçen yıl ayrıca 56 personelimize hizmet içi eğitim yoluyla iş yapma kapasitelerini artırmak amacıyla eğitim verildi. Sağlık kurumları döner sermaye saymanlıklarınca 2014 yılında 125 milyon TL kamu kaynağı elde edildi.

Çorum’da 17 bin 367 gelir vergisi, 2 bin 690 kurumlar vergisi mükellefinin yanında toplamda 190 bin 425 mükellefimiz bulunuyor. Bir önceki yıla göre mükellef sayımız 3 bin 56 kişi arttı. Diğer taraftan bütçe gelirlerimizdeki tahsilat oranı yüzde 68 (vergi gelirlerinde bu oran yüzde 78), tahakkuk artış oranı yüzde 12, tahsilat artış oranımız ise yüzde 9 olarak gerçekleşti.

Yukarıda sıraladığımız rakamlara bakıldığında gider bütçesi sonuçlarımız ülke ortalamasının altında, gelir bütçesi sonuçları ise nisbi de olsa ülke ortalamasının üstünde. Mükelleflerimiz tahakkuk eden her 100 TL’nin 68 TL’sini, vergi gelirlerinde ise 78 TL’sini ödedi. Buna mukabil alınan her 55 TL’ye karşılık Çorum’a genel bütçeden 100 TL kaynak aktarıldı.

Tahsilat oranımız olan yüzde 78 yüksek olmamakla birlikte düşük bir oran da değil. Zira Çorum bu oranla iller sıralamasında 23. basamakta yer alıyor. 2014 yılında çıkarılan 6552 sayılı kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması konusunda Çorum’da 22 bin 858 mükellef başvuruda bulundu ve toplam 230 milyon TL tutarındaki alacak stoğunun126.1 milyon TL’lik kısmı yapılandırıldı ve 3.6 milyon TL’lik bir alacak da kayıtlardan terkin edildi.

Kayıtdışı ekonominin ülkemizdeki varlığı konusunda farklı rivayetler olmakla birlikte bu oran yüzde 35’ler civarında. Kayıtdışı ile mücadelede her zaman yanımızda olan SMMMO yönetimi ve üyeleri ile vergi bilinci ile devletimizin kasasına önemli katkılar sağlayan Çorumlu mükelleflerimize şükranlarımızı sunuyoruz.”

Programda sırasıyla kürsüye davet edilen SMMMO Başkanı Muzaffer Yıldırım, ÇESOB Başkanı Yalçın Kılıç, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Vali Yardımcısı Ali Deniz Sürmen de birer konuşma yaptı.

Vergi bilincini konu alan skeç gösterisinin de yer aldığı programda 2013 yılı rakamlarına göre kurumlar ve gelir vergisi kategorilerinde en fazla tutarı ödeyen isimler ile 40 yılı aşkın süredir vergi mükellefi olan emektarlara ödülleri verildi.

Kutlama programı, Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Metin Sağlam’ın konuşmacı olarak yer aldığı ‘Mükellefin Vergiye Bakışı’ konulu konferansı ve kokteyl ile sona erdi.

 

 

Düşünceni söyle, yorum yaz...