26 Eylül 2012 Haber Yayın Tarihi:

“HOBİ BAHÇELERİNDE HAZAN BAŞLADI’

Çorum İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Sarmaşa köyü yakınlarında yapılan “Hobi Bahçeleri” ile ilgili bir açıklama yaptı.
Çorum İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Başta Osmancık yolu sarmaşa mevkiinde olmak üzere ilimiz sınırları içerisinde muhtelif mevkilerde tarım arazilerinin parsellere ayrılarak “Hobi Bahçeleri” veya benzeri isimlerle satış ilanları ile satışa sunulduğu ve bu alanlarda çeşitli yapıların inşa edildiği doğrudur” denildi.
Çorum İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde, “Belediye Hudutları ve mücavir alan dışındaki alanlarda imar mevzuatının uygulanması İl Özel İdaremiz yetkisindedir. 5403–5578 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’na göre mutlak tarım arazilerinin imara açılması mümkün olmadığından bahse konu alanlarda İl Özel İdaremizce mevzuata uygun olmayan hiçbir yapıya izin verilmediği gibi mevcut yapılaşmanın önlenmesi için şifahi ve yazılı ikazlarda yapılmıştır. Mevcut araziler, resmi olmayan uygulamalarla (pay sahipleri arasında protokol yapılarak) Kanunlar izin vermediği halde küçük parsellere ayrılmış, etrafları tel örgülerle çevrilmiş, ara yollar yapılarak yollar kumlanmış ve izin verilmediği halde değişik özelliklerde yapılar inşa edilmiştir. İdaremizin yıkım kararının durdurulması talebinin yerel mahkemece reddedilmesi üzerine bu karar temyize götürülmüş ancak Danıştay kararı ile yıkım kararımızın durdurulması talebi reddedilmiştir. Böylece Özel İdaremizin yıkım kararını uygulamasında hukuken hiçbir engel kalmamıştır.
Bu doğrultuda Danıştay kararı ile yıkılması kesinleşen yapıların bulunduğu parsellerde hissesi bulunan tüm hissedarlara kaçak yapıların yıkılması ve enkazının bu alanlardan kaldırmaları yönünde son tebliğler yapılacak, tebligatın gereğinin hisse sahiplerince yerine getirilmemesi halinde gereği İl Özel İdaremizce yerine getirilerek yıkım ve taşıma masrafları hisse sahiplerinden tahsil edilecektir. Belirtilen nedenlerle bu alanlarda benzeri yapılar yapma düşüncesiyle hisse veya parsel satın alan ve ruhsatsız yapı inşa eden vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için.’

Düşünceni söyle, yorum yaz...