29 Ocak 2021 Haber Yayın Tarihi:

CADDE OTOPARKÇILIĞININ ÖZETİ; 27 YILDIR YÖNETİLEMEYEN ŞEHİR

İYİ PARTİ Çorum il Başkanı Bekir Özsaçmacı Belediyenin Ana caddeleri kiraya vermesine sessiz kalmadı.

Yazılı bir basın açıklaması yapan Özsaçmacı, ” Bundan tam bir yıl öncede gündeme gelen cadde otoparkçılığı konusunda itiraz ve çekincelerimizi net olarak belirtmiş olmamızın üzerinden tam bir yıl geçmesi ve bu süre zarfında esnafımızın içerisinde bulunduğu şartların daha da kötüleşerek kapanma durumuna gelmesi ihaleci iktidarı rantçılıktan geri bırakmamıştır” dedi.

Özsaçmacı açıklamasının devamında şu görüşleri paylaştı.

” Görünen şu dur ki yirmi yedi yıldır yönetilemeyen bir şehir durumuna düşürülmemizi hemşerilerimin dikkatine sunarım. Yirmi yedi yıldır kesintisiz yönetilmeye çalışılan il belediyesi bu güne kadar yollarda bir iyileştirme yapamayıp hatalarının faturasını vatandaşa çıkaramaz.
Çorum belediyesini çeyrek asırdır yöneten düşünce imar ve ranta dayalı kazanç her dönem yeni bir ekiple rant paylaşımı içerisine girdiği görülmekte; Şöyle ki çeyrek asırdır yapı ruhsatı vermeden önce
otopark harcı alınmaktadır. 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 37. ve 44. maddelere dayanarak vatandaşlara Yapı Ruhsatını vermeden önce belli bir otopark harcı almakta ve bu harcı da yapılacak binanın büyüklüğüne, konumuna, değerine göre belirlemektedir. Yani vatandaş bir yere bina
yapacaksa, Belediye’ye öncelikle otopark ücreti yatıracaktır. Yani vatandaş binasını yapmadan önce otoparkının bedelini peşinen ödemek zorunda bırakılmaktadır. Hal böyle iken belediye otoparkları yapması gerekmekte ya da alınan otopark harçlarının geri iade edilmesi gerekmektedir.
Bu bedel, Belediyelerin Kamu Bankalarında açtırdıkları özel otopark hesabında faizle muhafaza edilmesi gerekiyor ve bu otopark parasının da başka amaçlar için kullanılması emredici bir dille yasaklanmıştır. Bu hesapta toplanan paralar, yalnızca otopark inşaatı masrafları için kullanılır ve İçişleri Bakanlığınca denetlenir denilmektedir. Çorum belediyesi her ne kadar 5393 sayılı belediyeler kanununa göre kendine yol açmaya çalışsa da 3194 Sayılı İmar Yasasının ilgili hükümlerine göre, herhangi bir sahanın imar planında gösterildiği amacın dışında başka bir amaçla kullanılamayacağı, ihtiyaca binaen lüzumlu park yerlerinin de imar planında gösterilmesi gerektiği imar yasasında belirlenmiştir. Ayrıca Çevre ve şehircilik bakanlığının 2018 yılında yayınlanan otopark yönetmeliği
açıktır. Bahsettiğimiz yasal durumlar ortada iken ve dahi alınan otopark ücretleri de mevcut iken tüm Çorumlu konut, mülk sahiplerinde alınan bedellerin geri ödenmesi ya da belediyenin otopark yapması gerekliliktir.
Cadde ve sokakların otopark olarak tahsis edilerek işletilmesi, kiraya verilmesi konusunda Danıştay 8. Dairesinin vermiş olduğu kararlar belediyenin takdir yetkisine hukuki itirazlarımızın cevabını
oluşturmaktadır.”

Düşünceni söyle, yorum yaz...