28 Mayıs 2020 Haber Yayın Tarihi:

ÇAM : “ETİK HAFTASINDA, ETİK KURULU ÜYESİNİN, ETİK KURALLARA VE HUKUKA UYMASINI BEKLİYORUZ.”

Valiliklerde Etik Komisyonu oluşturulmuş, oluşturulan Etik Komisyonları Sekretaryası İl Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. İl Yazı İşleri Müdürlüğü İşlemler Şefliği, Evrak Şefliği olmak üzere iki şeflikten oluşmaktadır. İşlemler Şefliğinde 3 Şef     çalıştırılmakta, yazılan yazıda iki şef tarafından paraflanmaktadır biri asıl şef diğeri ise memur olarak görev yapmaktadırlar. Kapı isimliklerinde bir tane şef yazmakta, diğer iki şefin isimlerinin yanında programcı ve bilgisayar işletmeni yazmaktadır. Diğer yandan evrak şefliğinde ise Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenini şef vekili olarak çalıştırılmaktadır. Bu durum gerek hukuka gerekse etik kurallara uymamaktadır. Şöyle ki;

10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Bakanlıkların temel kuruluşları ve hiyerarşik kademeler başlıklı 509. maddesin ç fıkrasında Taşra teşkilatı il kuruluşlarında: 1) Vali, 2) İl Müdürlüğü, 3) Şube Müdürlüğü, 4) Şeflik olarak belirlenmiştir. Bir şeflikte bir şef bulunur. Bir ilde iki Vali bulunamayacağı gibi şefliklerde de durum aynıdır. Aksi halde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine aykırılık teşkil edecektir.

657 Sayı Devlet Memurları Kanunun Memurun başka sınıfta ve derecesinin altında bir görevde çalıştırılmayacağı başlıklı 45. Maddesinde “ Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz”. hükmü bulunmaktadır. Şayet bir Müdürlükte iki Müdür görev yapıyorsa bir Müdür derecesinin altında çalışmakta bu ise hukuka uygun değildir.

Her yıl 25-31 Mayıs tarihleri arasında Etik Haftası kutlanmaktadır. İnsan var oluşundan beri yapısı icabı varlığını devam ettirebilmek için diğer insanlarla ilişki kurmaya mecburdur. İnsanoğlu tarihin her aşamasında diğer bireyler, toplum, kurumlar ve çevre ile ilişki içerisinde oldu ve olmaya da devam ediyor. Bu ilişkilerin sağlıklı bir biçimde devam edebilmesi için ihtiyaç duyulan düzenlemelerin çok az bir kısmı “yazılı hukuk” tarafından sağlanabilmektedir. Ancak yazılı hukuk sistemleri tarafından düzenlenemeyen ilişkilerin bireye, topluma ve çevreye zarar vermemek sadece bireylerin taşıdığı etik veya ahlaki değerlerden doğan ilkelerle ve erdemlerle mümkün olabilmektedir. Etik İlkeler; Görevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci. Hizmet Standartlarına Uyma, Amaç ve Misyona Bağlılık, Dürüstlük ve Tarafsızlık arasında bulunmaktadır. İl Yazı İşleri Müdürlüğünün bu uygulamaları dürüstlükle bağdaşmamaktadır.

Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğünün bu uygulamaları ilk değildir.  Geçmişte disiplin cezası sicil affı ile silinmesi gereken evraklar, İdare Mahkemesine savunmaya eklenerek Vali imzası ile gönderilmiştir. Yine her yıl 15 Mayıs-15 Eylül arası düzenlenen 2013 yılı yaz kıyafet uygulaması için çıkarılan Genelge görmezden gelinerek 20 Mayıs-20 Eylül olarak Vali imzalı yazı çıkartmışlardır.  Artık İl Yazı İşleri Müdürlüğü hukuka ve etik kurallara uymalıdır.

Düşünceni söyle, yorum yaz...