4 Kasım 2019 Haber Yayın Tarihi:

CHP’Lİ ÖZDEL’DEN YETKİLİLERE GÖREV ÇAĞRISI

ÇORUM VALİLİĞİNİ İLE CUMHURİYET SAVCILIĞINI GÖREVE; ÇORUM BELEDİYESİ’Nİ DE AÇIKLAMA YAPMAYA ÇAĞIRIYORUZ

Çorum Merkez İlçede yaşayan tüm vatandaşlarımızı Çorum Çiftçi Malları Birliğinin yasal olmayan tutum ve eylemlerine bir kez daha uyarıyoruz. Kamusal bir yönü olan Çiftçi Malları Koruma Birlikleri konusunda ise Çorum Valiliğini ve Cumhuriyet Savcılığını göreve Çorum Belediye Başkanlığını ise açıklama yapmaya çağırıyoruz. Daha öncede belirttiğimiz gibi 2.7.1941 tarihinde kabul edilen 4081 sayılı kanun gereği kurulan Çiftçi Malları Koruma Birliğinin kurulduğu ve en son birlik yönetiminin ise 30.07.2019 tarihinde seçildiği bilinmektedir. O tarihten itibaren kamuoyuna açıkladığımız hususların birlik tarafından dikkate alınmadığı gibi Çorum Belediye Başkanlığını da kendi amaçları için kullandığını görmekteyiz. Çorum Merkez ilçede bağ ve bahçesi olan yurttaşlarımız bu birliğin bir işe yaramadığını, aldığı koruma ücretlerinin haksız olduğu bilmektedir. Buna rağmen yasal sürecin uzun sürmesi ve hak aramanın pahalı olması nedeniyle koruma ücretleri ödenmektedir. Türkiye’nin her yanında kanayan bir yara haline gelen bu birliklere karşı defalarca kanun teklifini verilmiş ve en sonunda 19.04.2018 tarihinde 7139/1 sayılı kanun gereği 4081 sayılı kanunun 34. Maddesinde değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliğe göre Madde 34 – (Değişik birinci fıkra: 19/4/2018-7139/1 md.) Bu kanun kapsamında ki koruma hizmetleri, HIZMET ALANLARIN ISTEĞINE BAĞLI OLARAK ALINIR.

Kamu kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilere ait tarımsal işletmelerin kendi koruma tedbirlerini almaları durumunda, bu işletmelerden koruma ücreti alınmaz ve bu işletmelere koruma sandığından herhangi bir tazminat ödenmez.” şeklinde değişiklik yapılmıştır.Çorum İl Merkezinde de birçok vatandaşımız ÇİFÇİ MALLARI KORUMA BİRLİĞİNDEN HİZMET ALMAK İSTEMİYORUM ŞEKLİNDE dilekçe vermesine rağmen birlik koruma ücretleri almaya devam etmektedir. Bu hususta tüm yurttaşlarımıza ÖNCE HİZMET ALMIYORUM diye dilekçe vermesi ve daha sonrada DAVA AÇMASINI gerektiğini bir kez daha belirtmek istiyoruz.

BİRLİK KANUN GEREĞİ HİZMET ALMAK İSTEMEYENLERDEN KORUMA ÜCRETİ TALEP EDEMEZ

Onlarca yurttaşın hizmet almak istemiyorum, koruma hizmetini kendin yaparım şeklinde birliğe dilekçe vermelerine rağmen İCRA EMRİ gönderilmesi ve haciz işlemleri yapılması açıkça kanunun hiçe sayıldığını göstermektedir. Birlik Murakabe Heyeti görevi kötüye kullanma suçu işlemektedir. Bu nedenle Cumhuriyet Savcılığının kanunu açık emrine rağmen görevini kötüye kullanarak koruma ücreti talep eden ilgililer hakkında işlem yapması gerekir

.ÇORUM VALİLİĞİNİN DENETİM GÖREVİNİ YERİNE GETİRMESİ GEREKİR.

1-Valilik makamının öncelikle bu birliğe seçilenlerin usulüne uygun seçilip seçilmediğini kontrol etmesi gerekir. Çiftçi Malları Koruma Birliğine seçilen kişilerin Çorum Merkez İlçede ikametgahı olup olmadığının, seçildiği tarihte Çorum Merkez İlçe de BAĞ-BAHÇE ve tarımsal bir faaliyeti olup olmadığını denetlemesi gerekir. Bu niteliklere sahip olmayan birlik yöneticilerinin görevden acilen el çektirilmesi gerekir.2-Çorum Çiftçi Malları Koruma Birliğinin Çorum İl Merkezinde kaç vatandaştan koruma ücreti topladığının, toplanan paranın kaç TL olduğunun ve nereye harcadığının denetlenmesi gerekir. Özellikle bazı bölgelerden koruma ücreti alındığı bazı bağ ve bahçe sahiplerinden hiç koruma ücreti alınmadığı yönünde şikâyetler bulunmaktadır. 3-Birlik tarafından 2014-2015-2016-2017-2018-2019 yıllarında kaç bin çiftçiden kaç milyon TL toplandığının açıklanması gerekir. Bu güne kadar çiftçilere kaç KURUŞ tazminat ödendiğinin de açıklanması gerekir. Kısaca toplanan paralardan kaç TL kime gitmektedir.4-Çorum Valiliğin Murakabe Heyeti üyelerinin kendilerine kaç TL aldığını bunun neye göre belirlendiğini açıklaması gerekir.5-Çorum Çiftçi Malları Koruma Birliğine seçilen kişilerin HANGİ KURUMDA NE İŞ YAPTIĞININDA KAMUOYUNA açıklanması gerekir.

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞININ AŞAĞIDA Kİ HUSUSLARI AÇIKLAMASI GEREKİR.

Bu gün gazetelere yansıyan haberlerde sanki birlik yöneticilerinin bağ yollarını asfalt yaptırmış gibi görüntü verdiği görülmektedir. Öncelikle birliğin böyle bir görevi yoktur, adı üstünde koruma birliğidir. Bir yerin asfaltlanması Belediyemizin görevidir. Belediye yaptığı işleri başkalarının talimatı ile yapmaz, vatandaşın yada kurumların talebi olur fakat birliğin böyle bir görevi ve hakkı da yoktur. Bunun kamuoyunca bilinmesi gerekir. Bu vesile ile Çorum Belediye Yönetiminin aşağıda ki hususları açıklaması zorunlu olmuştur:1-Çiftçi Malları Koruma Birliği yöneticilerinin Çorum Belediyesinin çalışanı olup olmadığının;2-Çiftçi Malları Koruma Birliği yöneticilerinin talepleri doğrultusunda belediyemizce asfalt çalışması yapılıp yapılmadığının,3-Birliğin yöneticileri ile Çorum Belediyesi yöneticileri arasında akrabalık ilişkisi olup olmadığının açıklanması gerekir.Çorumlu yurttaşlarımızın hiçbir işlevi olmayan bir kuruma para ödemesini sağlamak için görüntüde verilmesi bile belediyemiz açısından doğru olmamıştır. Halkın cebinden çıkan her kuruşun takibinin yapılması gerekir. Valiliğin, Cumhuriyet Savcılığının bunu denetlemesi gerekir. Belediyemizin ise bu soyguna alet olmaması gerekir.Çorum halkı bu birliğin kime ne faydası olduğunu merak ediyor. Birlik bundan öncede işlevsizdi bundan sonrada işlevsiz olacak. Bu birlik sadece 3-5 tane akrabaya eşe dosta para ve rant yaratma yeri olacak. Bu nedenle tüm Çorumluları buna karşı birlik olmaya çağırıyoruz.

Düşünceni söyle, yorum yaz...