Bugün 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü

Bugün 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü. Biz, İnsani Değerler Platformu olarak en önemli insani değerin “Yaşam Hakkı” olduğuna inanıyoruz. 

Sigara içmek insan nesline en fazla zarar veren, insan hayatını kısaltan, aileleri uzun süren sağlık problemleri nedeniyle yıpratan, erken ölümlerle eksik ve yarım bırakan vahim sonuçlar doğurmaktadır. Geçen yıl dünyada 7 milyon insan sigara içtiği için hayatını kaybetmiştir. Daha da acı olan ise 900 bin kişi sigara kullanmadığı halde sigara içenler nedeniyle pasif içicilik sonucu hayata gözlerini kapatmıştır. Ülkemizde her yıl 100 bin kişi sigaraya bağlı hastalıklardan vefat etmekte, yaklaşık olarak her 5 dakikada bir insanımız hayattan kopmaktadır. Sigara içmeye devam eden bir insan % 50 ihtimalle sigaraya bağlı bir hastalık nedeniyle ölmektedir. Bu çok vahim bir tablodur.

            Sigara içmek erkeklerde ortalama ömrü 12 yıl, kadınlarda ise 10 yıl kısaltmaktadır.  Bunun yanı sıra ölüm öncesi yaşanan yaklaşık 10 yıllık bir süreçte yaşam kalitesi düşmekte ve bu insanlar kalp krizleri, Anjiyo, Koroner baypasss ameliyatları, stentler, kanser ameliyatları, kanser nedeniyle kemoterapi, radyoterapi tedavileri, kol bacak kayıpları, beyin kanamaları gibi çok büyük sorunlarla birlikte hayatlarını sürdürmek zorunda kalmaktadır.

Türkiye dünyada sigara ile mücadeleyi başlatan ilk 3 ülkeden birisi olmasına ve dünyada bu konuda örnek ülke olarak gösterilmesine rağmen son yıllarda bu mücadele güç  kaybetmiştir. Bunun sonucu olarak 2012 yılında sigara içme oranı %27 bandına kadar inmesine karşın,  2018 yılında bu oran tekrar %32’ye kadar yükselmiştir. Tüm yurtta özellikle kapalı alanlarda sigara ihlalleri artık olağan hale gelmiştir. Yasalarımıza göre sigara içen insanlarımızın kendilerine zarar vermelerine rağmen sigara içme özgürlükleri vardır ancak kimsenin başkasının sağlığını tehlikeye atmaya, zarar vermeye hakkı yoktur. Bu aynı zamanda apaçık bir kul hakkı ihlalidir.  Nitekim Diyanet İşleri Başkanı’mız Prof. Dr. Ali Erbaş’ın sigara ile ilgili beyanatları son derece önemli ve devrim niteliğindedir. Diyanet İşleri Başkanı’mız “SİGARA HARAMDIR” diyerek büyük bir hayra vesile olmuş, İslam âleminde çığır açmıştır. 

Diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanımızın sigaraya karşı yürüttüğü kararlı mücadele maalesef sahada aynı azimle yürütülememektedir. Bu konuda sivil toplum kuruluşlarımız her türlü yasal denetim ve yaptırımların uygulanması hususunda yetkililerden kararlı ve istikrarlı bir duruş beklemektedir.

İnsani Değerler Platformu’muz sigara bağımlılığıyla mücadelede hususunda aşağıdaki iş ve eylemlerin yapılmasını bir zorunluluk olarak görmektedir:

  1. Sigaranın insan sağlığına, aile ve topluma verdiği zararları değişik yönleriyle ele alan kapsamlı bir bilinçlenme hamlesi bütün paydaşların katılımıyla eğitim programları, medya ve sosyal medya projeleri yoluyla hayata geçirilmelidir.
  2. Çorum, ülkemizde SİGARA YASAKLARINA UYMAK hususunda ön almalı, örnek şehir olmalıdır. Hatta bu durum şehrimizin Ankara ve Samsun girişlerine asılacak olan “ÇORUM SİGARA YASAKLARINA TAM UYUYOR” afişleriyle tüm Türkiye’ye ilan edilmelidir.
  3. Sigara yasaklarının uygulanmasında o mekânda bulunan ve sigara kullanmayan insanların sağlığını korumanın yanı sıra sigaranın görünürlüğünü azaltmak, başka insanlar ve özellikle de çocuklar ve gençler nezdinde özendirici bir hal almasını önlemek gibi başkaca hedeflerin de olduğu özellikle vurgulanmalıdır.
  4. Televizyon ve sinema gibi kitlelere ulaşan ve insanlar üzerinde büyük tesirleri olan sektörlerde üretilen bütün film, dizi film vb. yapımlarda sigaranın hiç yer almaması “SIFIR SİGARA GÖRÜNTÜSÜ ”nün sağlanması için mücadele edilmelidir.  
  5. Sigara denetimleri yasalar ve yönetmelikler kapsamında hakkıyla yapılmalı, kararlılıkla sürdürülmeli sigara içmeyen insanlarımızın sağlığı layıkıyla korunmalıdır.
  6. Sigara kullanmak “İSTİKRARLI İNTİHAR GİRİŞİMİDİR” bu nedenle sigara içen bütün kardeşlerimize acilen bu zararlı alışkanlıktan kurtulmalarını tavsiye etmeyi insani bir sorumluluk olarak gördüğümüzü kamuoyuna arz ederiz.

Düşünceni söyle, yorum yaz...