15 Ekim 2018 Haber Yayın Tarihi:

ÜLKE GÜNDEMİ ÇORUM’DA MASAYA YATIRILDI

Hitit Akademi Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen İnsani Değerler Platformu Ekim Ayı toplantısına katılım oldukça yoğun oldu.

Toplantıda Eylül ayında alınan kararlara istinaden yapılan faaliyet ve girişimler hakkında platform üyeleri bilgilendirildi. Ardından toplantı gündemine geçildi. İdlib’e insani yardım hususunda başta Kızılay olmak üzere resmi mercilerden, ilgili STK ve yardım kuruluşlarından bölgedeki son durum ile ilgili bilgi alınmak suretiyle yapılacak olan yardımın mahiyetinin belirlenmesine karar verildi. Platformun gündem maddelerinden birisi de özellikle son dönemlerde ülkemizin gündeminde olan faiz, stokçuluk ve fırsatçılık ile mücadele meselesiydi. Bu konularda bütün paydaşların farkındalığını artırmak, sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla bir takım faaliyetlerin yapılmasına karar verildi. Toplantı da alınan diğer kararlar ise; “Krizin temel sebeplerinden olan faiz ile birlikte toplumumuzda son yıllarda, ihtiyaçların karşılanmasından öte israfa ve lükse varan harcamaların had safhaya çıktığının müşahede edildiği, diğer taraftan da israfa konu ürünlerin büyük bir kısmının ise yurtdışı menşeli olduğuna dikkat çekildi.

Bu münasebetle yapılan alışverişlerde öncelikle israftan ve lüksten uzaklaşılması, öte yandan yerli malı kullanımını teşvik konusunda bilgilendirme/bilinçlendirme amaçlı çalışmaların yapılmasının zorunluluğu ortadadır” denilerek okul müfredatlarına uzmanları tarafından verilecek olan “Finansal Okuryazarlık” derslerinin konulmasının önemine dikkat çekildi. Diğer yandan da sivil toplum kuruluşları ve belediyemiz tarafından kadın ve gençlik kültür merkezlerinde “Aile finansal Okuryazarlığı” seminerleri ve kurslarının açılması yolunda çalışmaların yapılmasına karar verildi. Platform, “Enflasyonla Mücadele” konusunda başlatılan milli seferberliğin yerele taşınması, bu bağlamda bütün paydaşların üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmek hususunda azim ve kararlılıklarını ortaya koymaları amacıyla ekonominin bütün paydaşlarının ortak bir eylem ve söylemde buluşmalarının önemine işaret ederek bu hususta inisiyatif alınmasına karar verildi. Platformun gündeminde olan bir konu da bazı özel okullarda Cuma namazı saatine ders konulmak suretiyle öğrencilerin ibadet yapma hak ve hürriyetlerinin engellendiği yolundaki iddialardı. Bu konuda yetkili merciler nezdinde ivedilikle gerekli girişimlerin yapılmasına karar verildi.”

Düşünceni söyle, yorum yaz...