Haber Yayın Tarihi:

”Eğitim sorunu eğitimciye sorularak çözülür”

eğitimAnadolu Eğitim Sendikası (AES) İl Başkanı Nihat Örs eğitim ve sınav sisteminin adeta sorun ve karmaşa üreten bir makine gibi işlediğini belirterek ‘ Bir ülke için hayati önem taşıyan eğitim gibi önemli bir konunun bu kadar plansız ve öngörüsüz bir şekilde uygulanmasın telafisi zor hasarlara yol açmakta, veli, öğrenci ve eğitim çalışanlarından oluşan mutsuz ve geleceğinden endişeli insanlar topluluğu sorunlar yumağında kaybolup gitmektedir.’ dedi.

Eğitimin hangi yarasına neşter atmak için yeni uygulamalar yapılsa eskisinden daha beter karmaşanın ortaya çıktığını ifade eden Anadolu Eğitim Sendikası İl Başkanı Nihat Örs eğitimin güncel siyasete, yandaş kadro oluşturmaya, plansız uygulamalara,yeteneksiz kişilerin insafına kurban edildiğini kaydettiği açıklamasında şu görüşlere yer verdi.

ÖĞRETMENİ MUTSUZ BİR EĞİTİM ORDUSU İLE YÜCE DAĞLAR AŞILMAZ

Eğitim öğretimin uygulayıcısı, bütün sistemin gelip dayandığı son kişi olan öğretmenlerin huzurunun olmadığı, yarınından endişe duyduğu, değişen hangi yönetmelikle haklarının elinden alındığı ya da kısıtlandığı,ekonomik sıkıntılar yaşadığı bir eğitimde istenilen başarı elde edilemez.

Öğretmenlerin kariyer basamakları sınavı her yıl yapılması gerekirken 2005 yılında bir kez yapılmış ve bu yıldan sonra yapılmamıştır. Aradan geçen ondört yılda sınava giremeyenlerin maddi kayıpları olmuştur. Plansız yapılan okul dönüşümleri neticesinde her okulda norm fazlası durumuna düşme riski ile çalışan öğretmen kendini okuluna verememektedir. En son olarak öğretmene uygulanmak istenen rotasyon ise kime ne fayda sağlayacağı belli olmayan eğitimin hangi yarasına neşter vuracağı bakanlık tarafından bile doğru düzgün izah edilemeyen bir uygulama ile tarihe geçecektir. Öğretmeni göçmen kuş gibi gören bir zihniyet eğitimin hangi yarasına derman olabilir? Kamuda en düşük ücret alanlar sınıfında olan öğretmenlerin omuzlarındaki yükü hafifletmek mi, yoksa her geçen gün ağırlaştırmak mı Milli eğitimin görevidir? Sendikamız hukuk sekreterliğinin rotasyon ve aday öğretmenlere uygulanacak yazılı ve sözlü sınavın Danıştay’da dava açtığını da kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

MEB OKUL MÜDÜRLERİ İLE İLGİLİ MAHKEME KARARINI UYGULAMALIDIR

Danıştay kararıyla Ek-1 formunun objektif kıstas öngörmediği gerekçesiyle iptal edilen okul müdürlerinin görevden alınmasının durdurulması kararı uygulanmalıdır. Adaletin sağlanmadığı,yandaş kadrolaşmanın ne pahasına olursa olsun korunmak istediği bir düzen vicdanları sızlatan bir durumu ortaya çıkarır.Üstünlerin hukukundan şikayet edip hukukun üstünlüğünü savunmak yetki ele geçtiğindeki uygulamalarla belli olur. Güncel siyasete göre şekillenen adalet adalet değildir. İnsanların güvenecekleri tek liman hukuk ve adalettir. Bu duygu yerle bir edilirse bunun altında sadece adaletsizliğe uğrayanlar değil, bütün toplum kalır.

SINAVLARDAKİ SKANDALLAR MEB’İN VE ÖSYM’NİN SİCİLİNİ, EĞİTİMİN PAYDAŞLARININ DA SİNİRİNİ BOZDU

Öğrencilerimizin büyük emek vererek hazırlandığı, velilerin bütçelerinden önemli bölümü ayırdığı, öğretmenlerin de öğrencilerinin iyi bir yere yerleşmeleri için emek harcadığı sınavlardaki skandallar MEB’in ve ÖSYM’nin sicilini, eğitimin paydaşlarının da sinirini bozdu. Hatalı ve iptal edilen, mahkemelik olan sorular, sınavlar açıklandıktan sonra değişen sıralamalar, zamanında açıklanmayan okul kontenjanları, din dersinden muaf öğrencilerin dersi almış gibi gösterilip sıfır not verilmesi, seçmeli ders notlarının e-okula kaydedilmemesi, açıklanmayan başarı sıralamaları, dereceler eğitim sistemimizin içine düştüğü durumu gözler önüne sermektedir.

DERSANELERİN KAPATILMASI YERİNİ DOLDURAN UYGULAMA OLMAYINCA ÇÖKTÜ

Dershanelerin velilere ekstra yük getirdiği gerekçesiyle kapatılmasının ardından oluşan boşluğu dolduracak ne bir alt yapı ne de planlamanın olmaması sınava hazırlanacak öğrencileri kör kuyuya bırakmak anlamına gelmiştir. Şu anda kimse önümüzdeki sen ne olacağını tam olarak bilememektedir. Halk Eğitim Merkezlerinde okullarda açılacak olan kursların sınava hazırlanacak öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayamayacağı açıktır. Çünkü gerekli donanım buralarda bulunmamaktadır. Şimdiden merdiven altı denilen yapı devreye girmiştir. Devlet okullarından Temel Lise adı verilen dersaneden dönüşen özel okullara sınav kaygısı ile öğrenci kaymaları başlamıştır. Binlerce dershane öğretmeni ve dershanelerde çalışanlar açıkta kalmış MEB Bakanlığı dershane öğretmenlerini kadroya alma sözünü tutmamış çok çüzi bir kadro açmıştır. Ayrıca binlerce atama bekleyen öğretmene haksızlık yaparak dershane öğretmenlerini KPSS’siz kadroya alacağını duyurarak yıllardır atama bekleyen öğretmenlerin hayallerini suya düşürmüştür.

EĞİTİMİN SORUNLARI EĞİTİMCİLERE SORULARAK ÇÖZÜLÜR

Genel seçimler öncesi siyasi partilere sendikamız tarafından gönderilen 26 sayfalık eğitimin sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili rapor eğitimcilerin tespit ettiği sorunlardan oluşmaktadır. Eğitimin öğretmen,genel idari ve yardımcı hizmetler sınıfları kadrolarında çalışan bütün aktörleri ile ele alınması gerekmektedir. Bunun için de çözüm eğitimcilere sorularak bulunabilir. Bu anlamda titiz bir çalışma ile hazırlanmış olan sendikamızın hazırladığı rapor sendikamızın sadece sorunları dile getiren değil aynı zamanda somut çözüm önerileri de ortaya koyan bir sendika olduğunun göstergesidir. İyi olan şeyleri desteklemek, kötüyü eleştirmek gerçek sendikacılıktır.

Düşünceni söyle, yorum yaz...