28 Mayıs 2015 Haber Yayın Tarihi:

MEB Aday öğretmenlerin mağduriyetini sürdürüyor

nihat-örsAnadolu Eğitim Sendikası (AES) Çorum  İl Başkanı Nihat Örs, Milli Eğitim Bakanlığı’nın aday öğretmenleri mağdur etmeye devam ettiğini ve Anadolu Eğitim Sendikasının hukuken bu konuya taraf olduğunu söyledi.

MEB’in ilk atam-göreve başlatma tarihleri üzerinden adaylık kaldırma mevzuatında yaptığı değişikliklerle, yer değiştirmeye esas kılavuz ve genelgelerle aday öğretmenleri yok saydığını ifade eden AES İl Başkanı Nihat Örs ‘KPSS hırsızlığı ile mağdur olanlara, iptal edilen sınavın bedelini ödeten MEB, zorunlu hizmetini tamamlamış olacak öğretmenleri bölgelerinde çakılı bırakmaktadır. 2015 Yaz Özür Grubu yer değiştirmesi başvurusu yapmak isteyen öğretmenlerin de endişeli bekleyişi sürmektedir. Son olarak adaylığı kaldırılmış olan (kaldırılması gereken) öğretmenlerle ilgili bir genelge yayınlayarak asalet onaylarının iptalini istemiştir.” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığını güya aday öğretmenlerin iş ve işlemlerindeki tereddütleri gidermek amacıyla 12 Mayısta 2015/13 sayılı Genelge yayınladığını, bu genelgenin a-1 bendi ile Milli Eğitim Bakanlığına öğretmen olarak atanmadan önce memur iken adaylığı kaldırılmış olan öğretmenlerin İL MEM’lerce adaylıklarının kaldırılma işlemlerinin iptali istendiğini kaydeden Örs , Anadolu Eğitim Sen Hukuk Servisinin yaptığı inceleme neticesinde, memurken bakanlığımıza geçen öğretmenlerin valiliklerce adaylığın kaldırılma onaylarının iptal edilmesini hukuki olarak sorunlu bulduğunun altını çizdi. AES İl Başkanı Nihat Örs açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

MEB söz konusu genelgede, adaylığı öğretmen olmadan önce kaldırılmış öğretmenlerin “adaylığı kaldırılma onay işleminin” iptal edilmesinin gerekçesini ise İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin 14.03.2014 tarihinden sonra göreve başlayan memurken MEB’e geçen aday öğretmenlerin adaylık işlemlerinin “eski Yönetmeliğin yürürlükte olduğu dönemde” Bakanlığın 2006 tarihli yazısını referans alarak (1739 sayılı yasanın 43/6′sı ve 11. fıkralarında 14.03.2014 tarihinde yapılan değişikliğe karşın) adaylık işlemlerini yürütmüş ve adaylıklarının kaldırılması olarak göstermiştir. Beri yandan bakanlığın tüm adaylık eğitimlerini iptal eden resmi yazısı tüm valiliklere (İl MEM’ler) 11/12/2014 Tarihine kadar gönderilmemiştir. Yani yaklaşık olarak 9 ay boyunca adaylık işlemleri eski yönetmeliğe göre tüm illerde eğitimleri ile beraber yapılmıştır. 9 aylık eğitimi bir genelgeyle yok saymak ancak muz cumhuriyetlerinde olur.

Ayrıca atama yer değiştirme yönetmeliğinin yayınlandığı 17 Nisan 2015 tarihine kadar da 1739 sayılı yasanın 14.03.2014 tarihinde yapılan 43/6′sı ve 11. Fıkralarındaki adaylık işlemlerini düzenleyen değişikliklerine paralel herhangi bir mevzuat(yönetmelik) yürürlüğe konulmamıştı. Bu yüzden de aday öğretmenlerin adaylık işlemleri “MEB Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yürütülmüş ve birçok öğretmenin adaylığı bu yönetmeliğe uygun şekilde kaldırılmıştır. Önceden memur olup bakanlığımıza öğretmen olarak geçen öğretmenlerin de adaylığı doğal olarak eski yönetmeliğe uygun kaldırılmıştı.

Bakanlığın telafisi mümkün olmayan zararlara neden olabileceğini öne sürerek iptalini istediği 2006 yılındaki görüşüne göre memurken öğretmen olanların adaylık işlemleri şu şekilde yapılıyordu: 07/04/2006 tarihinde de yayınlanan bakanlığın görüş yazısında, daha önce diğer hizmet sınıflarından birinde devlet memurluğunda adaylığı kaldırılanlardan, Milli Eğitim Bakanlığına öğretmen olarak atananların adaylık eğitimlerine ilişkin olarak tereddütlerin giderilmesine dönük bilgilendirme yapmıştı. Genelgeye göre adaylığı öğretmen olarak atanmadan önceki kurumlarında memur iken kaldırılanların, MEB Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik’in 43. Maddesinde yazılı bulunan “Diğer hizmet sınıflarından birinde adaylığı kaldırılmış iken Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına öğretmen olarak atananlar, öğretmenlik mesleği açısından uygulamalı eğitime tabi tutulurlar” hükmüne göre yapılması ve iki aydan az beş aydan fazla olmamak üzere sadece uygulamalı eğitime tabi tutulmaları bildirilmişti. Daha önce devlet memuriyetinde adaylıkları kaldırılmış olmasından dolayı adaylık işlemlerinin göreve başlamalarını takip eden altıncı ayın sonunda asgari adaylık süresi olan en az bir yıl süre ile çalışma süresi zorunluluğu aranmaksızın adaylık işlemleri sonuçlandırılması istenmişti. Yani önceden devlet memur iken öğretmenliğe geçenlerin adaylığı eski kurumlarında kalkanların göreve başladıktan 6 ay sonra adaylığı “iki aydan az beş aydan fazla olmamak kaydıyla” sadece uygulamalı eğitimle kaldırılabiliyordu.

Kamuoyunun bildiği üzere 17 Nisan’da yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ndeki Aday Öğretmenlerinin performans değerlendirmesinin iptali ile sözlü sınavlardaki işlemlerinin iptali için Anadolu Eğitim Sendikası olarak Danıştay nezdinde dava açmıştık, bu dava sürmektedir. Bilgilendirmemize konu olan genelgenin (a-1) ikinci cümlesi hariç diğer madde ve hükümleri Danıştayda görülmekte olan dilekçemizle de uyumludur, lehte ve kısa sürede sonuçlanması halinde pek çok mağduriyet ortadan kalkacaktır. Yer değiştirme dönemi başlarken bu davanın sonuçlanma olasılığı düşük olduğu, Danıştay sürecinin uzayabileceği göz önüne alındığında yaşanabilecek mağduriyeti bireysel olarak bölge idarelere taşımak tercih sebebidir. Adaylığı kaldırılmış olmasına rağmen 2015/13 sayılı genelgenin a-1 bendi gereği adaylık kaldırılma onay işlemi iptal edilen öğretmenlerin haklarının korunması adına bireysel davalar açılabilir. Dava açmak isteyen arkadaşlara her türlü destek verilecektir.”

Düşünceni söyle, yorum yaz...