Haber Yayın Tarihi:

HİTİT Üniversitesi Kütüphanesinde 200 bin kitap Oldu

HititHitit Üniversitesi kütüphanesinde kitap sayısının 200 bine yaklaştığı belirtildi.

Üniversitelerin gelişmişliklerinin, eğitime, araştırmaya, ilme ve bilime verdikleri değerin ve önemin somut göstergelerinden birisinin kütüphaneler olduğu inancıyla hareket eden Hitit Üniversitesi’nin hemen tüm alanlarda yaptığı büyük yatırımlarnı kütüphanelerde de gerçekleştirildiği, bu çalışmaların sonucunda, 2010 yılında 66,045 olan basılı ve elektronik kitap (e-kitap) sayısının yaklaşık yüzde 200’lük bir artışla 197,559’a ulaştığını, elektronik kitapların sadece bilgisayarlardan değil pek çok özel e-kitap okuyucusundan da kolaylıkla okunabildiği bildirildi..

Üniversiteden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Bunların yanında kullanıcılarımız 1,175 basılı dergiye ve 1,000’in üzerinde görsel–işitsel materyale günümüz teknolojilerinin sağladığı imkânlarla etkin bir şekilde ulaşabilmektedirler.

2010 yılında Üniversitemizin üye olduğu e-dergi sayısı 15,402 iken, bu sayı % 184’lük bir artışla 43,700’e ulaşmış olup, bu kaynaklara da internet erişimi olan her yerden, 7/24 erişim sağlanabilmektedir.

Üniversitemizin bilişim alanında yapmış olduğu çalışmalarıyla birlikte, kullanımı tüm dünyada oldukça yaygınlaşan elektronik kitap ile içerisinde milyonlarca dergi, tez, makale ve akademik çalışmaların da yer aldığı sayısı 50’ye ulaşan Veritabanlarına, sadece Üniversitemizden değil, internet erişimi bulunan her mekândan erişim sağlanabilmektedir.

ANKOS tarafından yayınlanan bir raporda, ülkemizde kütüphanesi olan kurumların 2014 yılında ANKOS Kapsamında Abone Oldukları Veritabanlarına göre yapılan sıralamada, Üniversitemiz, aralarında Atatürk Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İTÜ, KTÜ, Marmara Üniversitesi, ODTÜ, Selçuk Üniversitesi ve YTÜ gibi üniversitelerin yer aldığı en üst grupta yer almıştır. Bu, üniversitemizde araştırma ve bilimsel çalışma yapmak için gerekli olan kaynaklara erişim noktasında pek çoğu daha önce kurulmuş üniversiteler ile aynı imkânlara sahip olunduğu anlamına da gelmektedir.

Üniversitemiz kütüphanelerinde yer alan elektronik ve diğer tüm kaynaklara kütüphanemizin  web sayfasından (www.kutuphane.hitit.edu.tr) erişilebilmektedir.

 Elektronik Yayın Talep Sistemi

Üniversitemiz kütüphanelerine alınması istenilen kaynakların bürokratik süreçleri en aza indirerek daha kısa sürede temini için, yayın taleplerinin on-line yapılabileceği “Elektronik Kaynak Talep Sistemimiz” faaliyete geçmiştir.

Basılı ya da elektronik kaynaklar ile, harita, CD/DVD vb. materyal talebinde bulunacak Üniversitemiz kullanıcılarının, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı web sayfasında yer alan “YAYIN TALEP FORMU” linkinden ulaşabilecekleri elektronik formları (@hitit.edu.tr uzantılı e-mail hesap bilgileri girilerek) doldurup, talep etmeleri yeterli olmaktadır.

 Online Veritabanlarına Kampüs Dışından Erişim İşlemleri

Kütüphanemizde kullanıcıların YORDAM Otomasyon Sistemi üzerinden kütüphane kataloğunu taramaları mümkün olabildiği gibi, Merkez Kütüphanenin yenilenen web sayfası (http://www.kutuphane.hitit.edu.tr) ile de kütüphaneye gelmeden bulundukları her yerden (yurt içi ve yurt dışı olmak üzere) katalogları taramaları ve on-lineveritabanlarından yararlanmaları mümkün olabilmektedir.

Veritabanlarına kampüs dışından erişim ile ilgili detaylı bilgiler Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın web sayfasında (http://bidb.hitit.edu.tr/Detay/2805) yer almaktadır.”

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Rektör Prof.Dr. Reha Metin Alkan, üniversite kütüphanelerinin sunduğu profesyonel kütüphanecilik hizmetleri ve hızla büyüyen yayın koleksiyonu ile büyük bir gelişim kaydettiğini, kısa bir süre içerisinde de ülkemizdeki en iyi kütüphanelerden birisi olacağımıza inandığını belirterek, şöyle dedi:  “Şu anda yaklaşık 200,000 kitabımız, 44,000’e yakın da elektronik dergiye ulaşım hizmetimizin verildiği kütüphanemizde, göreve geldiğimizden bu yana büyük bir atılım gerçekleştirdik. Tüm akademisyenlerimiz, araştırmacılarımız ve öğrencilerimize muazzam bir bilgi kaynağına ücretsiz erişim imkânı sunuyoruz. Üniversitemizde büyük fedakârlıklarla eğitim faaliyetleri ile birlikte bilimsel çalışmalar yapan akademisyenlerimize yapılan bu ve diğer tüm yatırımlar, artık meyvelerini vermeye başladı. 2010 yılında uluslararası alanda kabul gören indeksli dergilerde yer alan makale sayımız 38 iken bu rakam 2014 yılında 121’e yükselmiştir. Öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı ise 0.34’den, 0.59’a çıkmıştır. AB ve TÜBİTAK başta olmak üzere ulusal/uluslararası pek çok kurum ve kuruluş tarafından projelerimiz desteklenmeye başlanmış, ilk SAN-TEZ projemiz de kabul edilmiştir. Akademisyenlerimiz artık ulusal ve uluslararası bilim arenasında büyük başarılara imza atmaktadır. İnsana ne kadar yatırım yaparsanız o kadar güzel ve başarılı sonuçlar alıyorsunuz. Ancak gelişmiş ülkelerdeki üniversite kütüphanelerine baktığımızda, ülke olarak da daha katedilecek çok mesafemiz olduğu da çok açıktır. Zira dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan, dünya biliminin yarıdan fazlasının üretildiği ABD’de yer alan ve dünyanın en büyük kütüphanesi olan Amerikan Kongre Kütüphanesi’nde yaklaşık 30 milyon cilt kitap bulunmakta. Bu rakam Harvard Üniversitesi’nde yaklaşık 18 milyon civarında. Ülkemiz üniversitelerinin kütüphanelerinde toplamda yaklaşık 13 milyon civarında kitap olduğu göz önüne alındığında, toplam kitap sayımızın Harvard Üniversitesi’ndeki kitap sayısına bile ulaşamadığı görülmektedir. Buradan çıkan sonuç gelişmiş ülkelerin gelişmişliklerinin tesadüflerle olmadığını, ilme ve bilime önem verenlerin büyük bir farkla hep önden gittikleridir. Bu ülkeler böylelikle hem dünyada büyük bir güç olmaktalar, hem de ülkesinde yaşayan vatandaşlarının refah seviyelerini de yükseltmektedirler”

Rektör Prof.Dr. Alkan, Kuzey Kampüs’ün ilk aşamasının hızla devam ettiğini, ikinci etapta inşa edilecek binaların içerisinde gelişmiş üniversitelerin standartlarında hizmet verecek alt yapıya sahip bir kütüphane inşaatının da olduğunu kaydetti.

– See more at: http://www.corumhakimiyet.net/Detay/54339/hitit-kutuphanesinde-200-bin-kitap-var.aspx#.VPVXJvmsVCg

Düşünceni söyle, yorum yaz...