Haber Yayın Tarihi:

‘Hukuk güvenliği ortadan kalkacak’

wrfegr654rthfÇorum Çağdaş Avukatlar Derneği, TBMM’de görüşmeleri devam eden İç Güvenlik Yasa Tasarısını protesto etti.

Çorum Adliye önünde konuyla ilgili olarak Çağdaş Avukatlar Derneği adına bir basın açıklaması düzenledi. Dernek üyesi avukatların katıldığı basın açıklamasında derneğin görüşleri Dernek Başkanı Av. Ahmet Özdel tarafından duyuruldu.

Kamuoyunda ‘İç güvenlik paketi’ olarak bilinen yasa tasarısının görüşmelerinin TBMM’de devam ettiğini hatırlatan Ahmet Özdel, AKP İktidarının, baskı ile dayakla ile bu tasarıyı yasalaştırma gayreti içinde olduğunu ileri sürdü.

Uzun yıllardan bu yana demokratik bir hukuk devleti olmanın mücadelesini verdiklerini söyleyen Özdel, söz konusu tasarı yasalaşırsa, demokratik bir hak olan “Toplantı ve Gösteri Hakkının” tümden kullanılamaz hale geleceğini, hukuk güvenliğinin ortadan kalkacağını ve hükümetlerin ve idarecilerin keyfiliği ile karşı karşıya kalacaklarını iddia etti.

Özdel, açıklamasını özetle şöyle sürdürdü:

“Bu nedenle aşağıda başlıklar halinde sayacağımız hususların tasarının hukuk tanımaz haline gözler önüne sereceğini düşünmekteyiz.

Bu tasarı ile:

SÖZLÜ EMİR İLE ARAMA

YETKİSİ POLİSE VERİLİYOR

2007’den beri Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’na (PVSK) göre, polis durdurduğu şüpheliden üzerindeki elbiseyi çıkarmasını veya aracının bagaj, torpido gibi kapalı bölümlerinin açılmasını isteyemiyor. TBMM’deki İç Güvenlik Paketi aynen kabul edilirse bu artık mümkün olacak. Söz konusu arama, mülki amirin yetkilendirdiği kolluk amirinin verdiği yazılı emirle, acil durumlarda sözlü emirle yapılabilecek. Kolluk amirinin kararı 24 saat içinde görevli hâkimin onayına sunulacak. Aramaya ilişkin kişiye, arama gerekçesini de içeren bir belge verilecek.

İtiraz ediyoruz çünkü iktidarın keyfiliği doğacaktır.

POLİSE 48 SAAT GÖZALTI

YETKİSİ VERİLMEKTEDİR

Mevcut CMK’nın 91. maddesinde gözaltı yetkisi yargıya bırakılmış. İç Güvenlik Paketi’nde, bu maddeye ‘suçüstü’ halleriyle sınırlı olmak kaydıyla, polise gözaltı yetkisi veriliyor. Düzenleme yasalaşırsa polis, 24 saat (şiddet olaylarının yaygınlaşarak kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına yol açabilecek toplumsal olaylar sırasında ve toplu olarak işlenen suçlarda 48 saate kadar) gözaltına alabilecek. Hakim önüne çıkarma süresi 48 saat olacak.

POLİSE VATANDAŞI SÜRGÜN

ETME YETKİSİ VERİLMEKTEDİR

PVSK’nun 13. maddesinde polisin kimleri yakalayıp kanuni işlem yapacağı sıralanıyor. Düzenleme ile “Başkalarının can güvenliğini tehlikeye düşürenler” de bu listeye ekleniyor. Ayrıca polise, vatandaşı ‘koruma altına alma, uzaklaştırma’ görevi de veriliyor.

Bu yetki ise polisin insan kaçırmasına kılıftır.

POLİSE SİLAH YETKİSİ

PSVK’ nın ‘zor ve silah kullanma’ başlıklı 16. maddesinde 7. fıkraya “Molotof, patlayıcı, yanıcı, yakıcı, boğucu, yaralayıcı ve benzeri silahlarla saldıran veya saldırıya teşebbüs edenlere” karşı da silah kullanılabileceği hükmü ekleniyor. Bu da ‘saldırıyı etkisiz kılmak amacıyla ve etkisiz kılacak ölçüde’ şartına bağlanıyor.

ÜNİFORMA VE AMBLEME HAPİS

2911 sayılı kanunun 33. maddesinin ilk fıkrası değiştiriliyor. Gösterilerde havai fişek, molotof, demir bilye ve sapan gibi araçları taşıyanlara veya kimliklerini gizlemek amacıyla yüzlerini tamamen veya kısmen örtenlere 2 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası getiriliyor. Bir başka değişiklikle, yasadışı örgüt amblem, işaret ve üniforması ile gösterilere katılanlar için 2 yıl 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

AĞIR CEZALAR GETİRİLMEKTE VE NEYİN

SİLAH OLDUĞU BELİRSİZLEŞTİRİLMEKTEDİR

2911 sayılı kanununun 23. maddesine “Havai fişek, molotof ve benzeri el yapımı olanlar dâhil” ile “demir bilye ve sapan” ibaresi eklenerek bu araçlar silah sayılıyor.

SUÇ DELİLLERİNİN TOPLANMASI  YETKİSİ

VALİLERE VE POLİSE VERİLMEKTEDİR

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesine eklenen fıkra ile valilere lüzumu halinde kolluk amir ve memurlarına ‘suçun aydınlatılması’ ve ‘suç faillerinin bulunması’ için emir verme yetkisi getiriliyor. Başka bir değişiklikle de valiler, kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal emniyetini sağlamak amacıyla bütün kamu kurumlarının ambulans, itfaiye, çekici, iş makinesi gibi araçları ve ilgili personeli kullanma yetkisi alıyor. Valilerin bu emirlerini yerine getirmeyen veya geciktiren kamu görevlileri de oluşacak zararlardan sorumlu tutuluyor. Aynı kanunun 66. maddesindeki değişiklikle de valinin tebligatlarına aykırı davrananlar için 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası getiriliyor.

Yukarıda sayılan kanun maddeleri hükümetin neyi ve nasıl amaçladığını göstermektedir.

Bizim tek amacımız hukuk devletinin ve evrensel hukuk kurallarının egemen olduğu özgürlüklerin kullanıldığı bir ülkede yaşamak. Bu nedenle İç Güvenlik Yasa Tasarısına karşı çıkıyoruz ve yasalaşmamasını talep ediyoruz.” Adliye

Düşünceni söyle, yorum yaz...